Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kto ma prawo do uzyskania informacji publicznej? Konstytucja a ustawa o dostępie do informacji publicznej

Kto ma prawo do uzyskania informacji publicznej? Konstytucja a ustawa o dostępie do informacji publicznej fotolia.pl

Czy podmiot prawa nie posiadający przymiotu obywatelstwa - w tym konkretnym przypadku osoba prawna - jest uprawniona w obowiązującym stanie prawnym do żądania informacji publicznej? Na to pytanie odpowiedział WSA w Krakowie w wyroku z dnia 14 lipca 2017 r., sygn. akt: II SA/Kr 662/17.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP: "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne". Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - "Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej (...)". Na gruncie tych przepisów powstają pewne rozbieżności wymagające wyjaśnienia.

WSA wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych, a zwłaszcza Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalił się pogląd przyjmujący szerokie ujęcie podmiotowego zakresu dostępu do informacji publicznej. Skoro informacja publiczna ma stanowić gwarancję jawności życia publicznego, to nie ma uzasadnionych podstaw do zawężania katalogu podmiotów uprawnionych do jej uzyskania.

Sob., 6 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka