Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundusz wynagrodzeń zamrożony

Fundusz wynagrodzeń zamrożony fotolia.pl

24 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących  realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

W komunikacie wydanym po posiedzeniu czytamy, że projekt ustawy okołobudżetowej na 2018 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Wśród propozycji dotyczących świadczeń w sektorze finansów publicznych znalazło się utrzymanie na poziomie ustalonym na 2017 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów – byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także  pracowników uczelni publicznych. Inne to „zamrożenie” maksymalnych wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz podmiotami prawnymi. A także „zamrożenie”, co do zasady, na poziomie 2017 r. lub na poziomie planu finansowego na 2018 r. ujętego w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r., funduszu wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych;.

Projekt zawiera także zmiany w Fundusz Pracy. Ze środków funduszu finansowane będą staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Przedłużone zostaną na 2018 r. rozwiązania dotyczące bardziej efektywnego systemu wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy (zachowane zostanie powiązanie między przekazywanymi środkami a uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych).

W odniesieni do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – rząd chce, aby ze środków funduszu finansowane były zasiłki i świadczenia przedemerytalne,  zasiłki pogrzebowe, a także koszty obsługi tych świadczeń.

Proponuje się ponadto zmiany w Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Ma być zwiększony udział środków funduszu celowego na zadania związane ze zdrowiem publicznym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Z kolei ze środków Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym finansowana będzie część wydatków przeznaczonych na realizację ustawy z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

Ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej finansowane będą zadania związane z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.

Tak jak w latach jak w latach ubiegłych, stosowana będzie regulacja umożliwiająca elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżecie ministra edukacji narodowej oraz budżetach wojewodów.

Polska składka członkowska w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej finansowana będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2018 r. nie będzie stosowany przepis, który stanowi, że na działania promujące rynek biopaliw przeznacza się 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Ponadto, przewidziano umorzenie pożyczek udzielonych z budżetu państwa Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, których termin spłaty przypada na 31 marca 2019 r.

Źródło: KPRM

Sob., 28 Prn. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska