Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Finansowanie zarządzania kryzysowego (1)

Finansowanie zarządzania kryzysowego (1) fotolia.pl

Zasady finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego reguluje art 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Przepis ten odnosi się do zakresów pokrywania wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na gruncie powołanej ustawy.

Ustęp 1 określa, że finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw.

Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostki samorządu terytorialnego tworzą rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (ust. 4).

Ponadto na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa (ust. 5).

Finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym planuje się w ramach budżetu państwa w częściach, którymi dysponują wojewodowie, minister właściwy do spraw wewnętrznych i inni ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz centralne organy administracji rządowej. W przypadku, jeżeli jednostkom samorządu terytorialnym zleca się realizację powyżej wskazanych zadań, na ich sfinansowanie samorządy otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań (ust. 2 i 3).

Rozwinięcie tematu finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nastąpi w kolejnych artykułach.

Sob., 21 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka