Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy przewodniczący rady ma ważny mandat radnego? Inaczej uchwały nieważne – wyrok WSA

Czy przewodniczący rady ma ważny mandat radnego? Inaczej uchwały nieważne – wyrok WSA fotolia.pl

Tytuł wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu ochrony środowiska dla tejże Gminy. Powodem było nieprawidłowe zwołanie posiedzenia Rady.

Sąd w pierwszej kolejności przypomniał o tym, że zgodnie z zasadą sesyjnego systemu prac, rada gminy, jako organ kolegialny, może podejmować rozstrzygnięcia ze skutkiem prawnym tylko na sesjach – w myśl bowiem art. 20 ust. 1 ustawy gminnej rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. WSA zdecydowanie podkreślił, że za „sesję” nie może być uznane spotkanie radnych, które zostało zwołane przez nieuprawniony podmiot. W konsekwencji zdaniem Sądu uchwały rady gminy podjęte na sesji zwołanej przez osobę nieuprawnioną naruszają art. 20 ustawy gminnej.

WSA zasygnalizował też, że zgodnie z art. 384 § 3 ustawy – Kodeks wyborczy wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę, o której mowa w § 1 (to jest skargę od uchwały rady i postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w art. 383 § 1 pkt 2 – z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 3-5 i 7 tej ustawy).

W omawianej sprawie wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2020 r., została oddalona skarga kasacyjna złożona od wyroku WSA w Olsztynie z września 2019 r., którym oddalono skargę radnego na uchwałę Rady Gminy z lipca 2019 r., stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego. W sprawie bezspornym było to, że dacie wydania wyroku przez NSA ów radny zwołał sesję Rady Gminy, zaplanowaną na 10 lutego 2020 r., na której podjęto m.in. zaskarżoną uchwałę – zawiadomienie do radnych wysłane zostało w dniu 3 lutego 2020 r. przez aplikację Sesja-SMS, w wersji papierowej do radnych i sołtysów – 5 lutego 2020 roku. Skoro sesja Rady Gminy została zwołana przez osobę, która nie była ani przewodniczącym Rady, ani jej wiceprzewodniczącym, czyli nie była upoważniona do zwołania sesji Rady i przewodniczenia jej obradom, to uchwała podjęta na tej sesji jest nieważna – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 listopada 2020 r., II SA/Ol 527/20

Źródło: CBOSA

Sob., 21 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel