Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

SN. Dyscyplinarka nie wyklucza prawa do odprawy emerytalnej

SN. Dyscyplinarka nie wyklucza prawa do odprawy emerytalnej fotolia.pl

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k. p. nie wyklucza prawa pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej przewidzianej w art. 36 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Tak wynika z uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt III PZP 1/17).

Uchwała została przez SN podjęta w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez trzyosobowy skład SN badający skargę kasacyjną (postanowienie z 24 stycznia 2017 r., II PK 316/15):

Czy pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa z art. 36 ust. 2 oraz art. 38 ust. 3, 4 i 5 ustawy z 2008 r. o pracownikach samorządowych w przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 k.p.?

W analizowanej sprawie, pracodawca – starostwo powiatowe 7 grudnia 2010 r. rozwiązało z pracownikiem – sekretarzem powiatu - bezterminową umowę o pracę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, a w 18 stycznia 2011 r. starostwo złożyło pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

23 lutego 2011 r. ZUS przyznał mu emeryturę, o którą wnioskował on po rozwiązaniu stosunku pracy. Dlatego były pracownik wystąpił do starostwa o wypłatę odprawy emerytalnej. To odmówiło. Twierdziło, nie zachodzi związek między przejściem pracownika na emeryturę a ustaniem stosunku pracy. Do rozwiązania umowy doszło z winy pracownika a nie z powodu przejścia na emeryturę.

Sprawa trafiła na wokandę. Sąd rejonowy oddalił powództwo w zakresie zwolnienia dyscyplinarnego, natomiast uwzględnił powództwo w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę - uznał, że wypowiedzenie naruszało przepisy dotyczące ochrony osób w wieku przedemerytalnym i zasądził od starostwa odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Spór nadal trwał.

Także sąd okręgowy przyznał, że zwolnienie dyscyplinarne zostało złożone prawidłowo. Pracownik złożył skargę kasacyjną, zarzucając sądowi okręgowemu m.in. błędne przyjęcie, że sposób rozwiązania umowy o pracę ma wpływ na prawo do odprawy emerytalnej.

Sąd Najwyższy powziął wątpliwość, czy jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę, która należy się pracownikom samorządowym przysługuje wówczas, gdy wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło w trybie dyscyplinarnym. Zagadnienie rozpatrzył poszerzony, siedmioosobowy skład SN - stanął na stanowisku, zgodnie z którym odprawa emerytalno-rentowa ma przede wszystkim powszechny, quasi socjalny charakter.

- Jest świadczeniem kompensacyjnym, mającym na celu zmniejszenie niedogodności dla pracownika związanych z zakończeniem zatrudnienia i przejściem na emeryturę, zawierającym jednak w sobie pewne elementy gratyfikacji za dotychczas wykonywaną pracę – ocenił SN.

Jeśli po rozwiązaniu umowy pracownik uzyskał prawo do emerytury, to możliwe jest wypłacenie odprawy przez pracodawcę.

Z treścią uchwały można zapoznać się tutaj.

Sob., 13 St. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska