Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Założenia do budżetu na 2012 rok przyjęte

Założenia do budżetu na 2012 rok przyjęte fotolia.pl

Rząd przyjął następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: PKB w ujęciu realnym – wzrost o 4,0 proc., PKB w cenach bieżących – 1.619,1 mld zł, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,8 proc., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.624 zł, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,8 proc., realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2,9 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 6,1 proc., wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – o 1,3 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 10 proc.

Rada Ministrów zaktualizowała plan finansowy państwa na lata 2011-2014. Kryzys finansowy pokazał, że polska gospodarka jest relatywnie odporna na jego skutki. W 2010 r. wzrost PKB wyniósł 3,8 proc. Ocenia się, że w roku 2011 wzrost ten będzie wyższy i wyniesie 4,0 proc. Konsekwentne działania naprawcze i stabilizacyjne rządu pozwoliły ograniczyć nierównowagę finansową państwa, a przede wszystkim nie dopuścić do przekroczenia progu 55 proc. w relacji długu publicznego do PKB.

Zmieniona została struktura wydatków publicznych poprzez ich „odsztywnienie". Przyjęta przez rząd dyscyplinująca reguła wydatkowa wyznacza maksymalny wzrost wydatków elastycznych na poziomie 1 proc. w ujęciu realnym, przy czym ich rzeczywisty wzrost może być jeszcze mniejszy. Rząd prowadzi intensywne prace nad wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań ograniczających deficyt i przyrost długu sektora jednostek samorządu terytorialnego. Kontynuowane będą działania upraszczające i uszczelniające system podatkowy. Zmniejszeniu wydatków ma służyć obowiązek lokowania wolnych środków na rachunku ministra finansów. Prowadzony jest również audyt wewnętrzny wydatków, którego celem jest zwiększenie efektywności i zasadności wydawania pieniędzy publicznych. Wszystkie te działania pozwolą uniknąć ryzyka przekroczenia przez dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego (55 proc. PKB).

W przyjętym przez rząd zaktualizowanym planie finansowym na lata 2011-2014 przewiduje się, że:

 • Dochody budżetu państwa wyniosą:
  • w 2011 r. - 273,1 mld zł,
  •  w 2012 r. - 292,7 mld zł,
  • w 2013 r. - 309,6 mld zł,
  • w 2014 r. - 323,3 mld zł,
 • Wydatki budżetowe państwa:
  • w 2011 r. wyniosą 313,3 mld zł (20,6 proc. PKB),
  • w 2012 r. – 329,6 mld zł (20,4 proc. PKB),
  • w 2013 r. – 339,6 mld zł (19,7 proc. PKB),
  • w 2014 r. – 351,2 mld zł (19,2 proc. PKB).
 • Deficyt budżetu państwa wyniesie:
  • w 2011 r. – 40,2 mld zł,
  • w 2012 r. – 37,0 mld zł,
  • w 2013 r. – 30,0 mld zł,
  • w 2014 r. – 28,0 mld zł.
 • Relacja państwowego długu publicznego do PKB:
  • 2011 r. – 52,7 proc.,
  • 2012 r. – 51,9 proc.,
  • 2013 r. – 50,6 proc.,
  • 2014 r. – 49,7 proc.

Źródło: premier.gov.pl
Sob., 16 Kw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka