Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kujawsko-pomorskie. Dofinansowanie na programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne

Kujawsko-pomorskie. Dofinansowanie na programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne fotolia.pl

W terminie od 17 do 24 lutego br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne.

Dofinansowanie można otrzymać na programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne, obejmujące programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia. 

W ramach niniejszego konkursu dopuszczalna jest realizacja działań zwiększających zgłoszenia na badania profilaktyczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia dostosowanego do specyfiki województwa kujawsko-pomorskiego.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wyłączeni z możliwości ubiegania się o środki w ramach konkursu są wnioskodawcy i partnerzy (jeśli dotyczy), którzy realizują projekty w PO POWER w ramach Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego w obszarze zgodnym z zakresem OPWWRP i świadczenia opieki zdrowotnej będą przez nich realizowane.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 507 094,11 zł. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90% (maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%).

Więcej informacji tutaj.

Źródło: UMWKP

Pt., 17 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba