Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podlaskie. Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Podlaskie. Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych .

Wraz z końcem poprzedniego roku ruszył nabór wniosków na dofinasowanie projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020.

Celem szczegółowym do osiągnięcia przez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 5.1 jest zwiększony udział rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty grantowe, dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. Nieprzekraczalna moc instalacji: - energia słoneczna – do 2 MWe/MWth.

Warunki szczegółowe dotyczące inwestycji objętej grantem można znaleźć w regulaminie konkursu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Maksymalny poziom dofinansowania UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych, natomiast minimalny wkład własny Beneficjenta powinien wynosić 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 30 000 000,00 PLN

Termin składania wniosków upływa 14 lutego 2020 r. 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Sob., 4 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba