Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Treść wniosku o dofinansowanie a stosowanie zasady konkurencyjności

Treść wniosku o dofinansowanie a stosowanie zasady konkurencyjności fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wypowiedział się na temat braku wpływu treści wniosku o dofinansowanie na wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności. Co dokładnie orzekł Sąd? 

W omawianej sprawie, jak wynikało z treści umowy o dofinansowanie, Skarżąca jako Beneficjent zobowiązała się do stosowania przy realizacji umowy zarówno Wytycznych programowych, jak i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Mając na względzie takowe postanowienia umowy o dofinansowanie Sąd stwierdził, że Skarżąca zawierając tę umowę jednoznacznie i bezwzględnie zobowiązała się do stosowania zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

W tych okolicznościach nie można było w ocenie Sądu zaakceptować stanowiska Skarżącej, jakoby treść wniosku o dofinansowanie, zgodnie z którym projekt miał być realizowany, wyłączała stosowanie powyższej zasady. Akcentowana przez Skarżącą w toku postępowania administracyjnego oraz w skardze okoliczność, iż według treści wniosku projekt miał być wykonany dzięki wsparciu lekarzy i pielęgniarek, a zatem więcej niż jednego podmiotu, nie mógł być uznany za okoliczność podważającą obowiązywanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu. Postanowienia dotyczące działania lekarzy i pielęgniarek niewątpliwie opisywały finalny sposób realizacji celów projektu. Same przez się nie mogły być jednak traktowane jako wprowadzające odstępstwo od udzielania przez beneficjenta zamówienia w ramach projektu na zasadzie konkurencyjności. Konsekwentnie nie można także było uznać, że podpisując umowę Instytucja Zarządzająca zaakceptowała takie odstępstwo.

Beneficjent podnosił m.in. właśnie to, że realizacja projektu wymagała zawarcia umów z dużą liczbą wykonawców, co było niemożliwe w ramach jednego zamówienia. Sąd przypomniał jednak, że zasady konkurencyjności nie przekreśla bowiem możliwość udzielenia zamówienia w częściach, np. obejmującej poszczególne powiaty, liczbę godzin świadczenia usługi lub różne okresy jej świadczenia. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 2019 r., III SA/Lu 261/19

Źródło: CBOSA

Niedz., 24 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel