Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szkoły ćwiczeń - pomysł i pieniądze

Szkoły ćwiczeń - pomysł i pieniądze fotolia.pl

Gminy i powiaty, jako organy prowadzące szkoły publiczne, mogą ubiegać się w o dofinansowanie nadania swoim szkołom statusu "szkoły ćwiczeń", gdzie udziela się wsparcia młodym nauczycielom w stosowaniu skutecznych metod pracy z uczniami, rozwijających ich kompetencje kluczowe. Resort edukacji ogłosił konkurs w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie pokrywa 100 proc. kosztów projektu. Maksymalną wartość dofinansowania ustalono na 1,3 mln zł. Alokacja na konkurs wynosi 37,7 mln zł.

Organy prowadzące mogą składać wnioski w kolejnej, ostatniej rundzie trwającej do 21 stycznia przyszłego roku. Zainteresowanym polecamy lekturę ogłoszenia konkursowego tutaj. Efektem konkursu ma być nadanie 28 szkołom publicznym statusu "szkół ćwiczeń", czyli realizujących zadania kształcenia i doskonalenia zawodowego młodych nauczycieli w kolejnych latach. Mają to być modelowe placówki, pozwalające na dalszy rozwój, zgodnie z potrzebami lokalnego środowiska edukacyjnego.

Co to jest "szkoła ćwiczeń"?

Zgodnie z wypracowanym wcześniej modelem szkoła ćwiczeń to: zespół zaplanowanych działań szkół i placówek oraz instytucji służących wspieraniu procesu uczenia się nauczycieli i studentów; placówka, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotykają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy; placówka, gdzie student – pod kierunkiem swojego opiekuna – zderzy się z praktyką pedagogiczną, zarówno w zakresie dydaktyki, jak i wychowania. Szkoła ćwiczeń ma być placówką, gdzie najnowsze trendy i strategie pedagogiczne będą podlegać praktycznej weryfikacji.

Co należy do obowiązków wnioskodawcy?

Wnioskodawcy są zobowiązani do: przeprowadzenia przed złożeniem wniosku wstępnej diagnozy mocnych stron szkoły, w celu określenia niezbędnych potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji dyrektorów, nauczycieli oraz innych uczestników projektu, niezbędnych do realizacji działań szkoły ćwiczeń; wyboru szkoły, która będzie pełnić funkcję "szkoły ćwiczeń" oraz 7 szkół wspieranych (współpracujących); przeprowadzenia w trakcie projektu diagnozy obejmującej szkoły wspierane w celu określenia kierunków działań szkoły; przeprowadzenia niezbędnych szkoleń; zaplanowania pracy szkoły ćwiczeń, w tym harmonogramu poszczególnych działań; realizacji zaplanowanych form i metod pracy, w tym w szczególności: lekcji pokazowych, warsztatów, seminariów, konsultacji indywidualnych, itp.; przygotowania materiałów dla nauczycieli, zgodnie z tematyką określoną w ramach przeprowadzonej diagnozy potrzeb; przeprowadzenia ewaluacji podjętych działań, w celu weryfikacji celów i wyznaczenia kolejnych działań możliwych do realizacji w okresie zachowania trwałości projektu.

Pt., 1 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża