Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-Mazurskie. Pieniądze na rewitalizację miast

Warmińsko-Mazurskie. Pieniądze na rewitalizację miast fotolia.pl

Od 30 sierpnia do 30 września samorządy Warmii i Mazur, w tym ich jednostki organizacyjne oraz związki i stowarzyszenia, będą mogły składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizujących miasta. Zarząd województwa ogłosił konkurs w ramach działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, warmińsko-mazurskiego programu regionalnego. Konkurs ma wyłonić najlepsze zintegrowane przedsięwzięcia, dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia mają obejmować zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych, z wyłączeniem form szkolnych, i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych). W projektach mogą być ujęte następujące działania: przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (ale wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego).

Projekty mogą również przewidywać zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych, ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości, np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego). Możliwa jest budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego, przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Ile można pozyskać?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ustalono na 85 proc. wydatków kwalifikowalnych do refundacji. Na wsparcie projektów zarząd województwa przeznaczył 17,2 mln zł. Z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj.

Sob., 10 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża