Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-mazurskie. Pieniądze na aktywizację wykluczonych

Warmińsko-mazurskie. Pieniądze na aktywizację wykluczonych fotolia.pl

Od 20 maja samorządy objęte mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla aglomeracji olsztyńskiej będą mogły składać wnioski w dwóch konkursach dotyczących usług społecznych. Jednego w ramach poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji. Drugi konkurs z poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych. W obu przypadkach wnioski przyjmować będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na pierwszy konkurs kwalifikują się projekty ujmujące działania wspierające osoby, rodziny lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Od zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, przez aktywizację zawodową, praktyki i kursy, po zajęcia szkolne oraz
programy korekcyjno-edukacyjnego i finansowanie kosztów badań lekarskich.

Drugi konkurs obejmuje dwa typy projektów. Pierwszy to realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia, na podstawie indywidualnej diagnozy. Katalog zawiera kilkanaście form. Drugim typem przedsięwzięcia są działania wspierajaące integrację rodzi ze środowiskiem lokalnym. Ale one muszą być uzupełnieniem działań w ramach pierwszego typu projektów.

Ile można pozyskać?

W przypadku konkursu z poddziałania 11.1.2 maksymalny poziom dofinansowania ustalono na 85 proc. wydatków kwalifikowanych do refundacji - dla wnioskodawców jakimi są OPS i PCPR. W tym konkursie pula wynosi 10 mln zł. Natomiast w konkursie w ramach poddziałania 11.2.4 wszyscy mogą liczyć na 93 proc. maksymalnego dofinansowania. A na wsparcie zarezerwowano 6,7 mln zł. Na temat pierwszego konkursu więcej można przeczytać tutaj. A z dokumentacja drugiego konkursu można zapoznać się tutaj

Czw., 9 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża