Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Programy ochrony środowiska – miniprzewodnik (7). Co mówi NIK o samorządowych programach ochrony środowiska?

Programy ochrony środowiska – miniprzewodnik (7). Co mówi NIK o samorządowych programach ochrony środowiska? fotolia.pl

Za nami już stan prawny oraz orzecznictwo. Czas teraz na zapoznanie się z wynikami kontroli NIK dot. samorządowych programów ochrony środowiska. Izba w ostatnim czasie zajmowała się tym zagadnieniem w ramach kontroli pn. „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy” (nr P/17/050). Co wynika z „Informacji o wynikach kontroli…”?

Ilu sporządziło, a ilu nie?

Jak stwierdzono w „Informacji...”: „W pięciu jednostkach spośród 27 objętych kontrolą nie było aktualnych programów ochrony środowiska. Z tego w czterech jednostkach programy były nieaktualne od dwóch do czterech lat, a w jednej jednostce program ochrony środowiska stracił swoją aktualność w 2003 r. W tej jednostce nie podjęto działań w celu opracowania tego dokumentu, pomimo że NIK po przeprowadzonej w 2011 r. kontroli >>Realizacja zadań dotyczących zarządzania środowiskiem w latach 2008–2010 (III kwartały)<< wnioskowała o zapewnienie opracowania nowego programu ochrony środowiska.”.

Obowiązek raportowania

„W siedmiu jednostkach (25,9% objętych kontrolą) nie został wypełniony także, wynikający z art. 18 ust. 2 ustawy POŚ, obowiązek sporządzania co dwa lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska. W pięciu wskazanych wyżej jednostkach brak raportów był konsekwencją nieopracowania przedmiotowych programów. W pozostałych dwóch jednostkach […] – jak wyjaśniano – przyczynami nieopracowania raportów były nierzetelność wykonawcy opracowania i przystąpienie do konstruowania nowego programu ochrony środowiska.” – tak Izba opisała realizację obowiązku raportowania.

Jak NIK postrzega rolę programów ochrony środowiska?

Warto także zwrócić uwagę na ogólną konkluzję dot. samorządowych programów, zawartą w „Informacji…”: „Tym samym nie wypełniono obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy POŚ. Zdaniem NIK, realizacja tego obowiązku stanowi wyznacznik rzetelnego prowadzenia polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego.”.

Z całą „Informacją…” można zapoznać się tutaj.

W następnej części: finansowanie opracowania programu ochrony środowiska w świetle Prawa ochrony środowiska.

Śr., 20 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel