Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Małopolskie. Pieniądze na kształcenie zawodowe

Małopolskie. Pieniądze na kształcenie zawodowe fotolia.pl

Samorządy małopolskie mają czas do 5 maja, by przygotować i złożyć wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć rozwijających kształcenie zawodowe. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło dwa konkursy. Jeden kierowany do gmin i powiatów objętych Subregionalnym Programem Rozwoju. A drugi dla gmin Metropolii Krakowskiej, objętych mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Rozwoju. W obu przypadkach maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90 proc. wydatków kwalifikowanych do refundacji. Natomiast pula wsparcia dla przedsięwzięć z obszaru ZIT wynosi 26,3 mln zł, a z obszaru SPR - 113,3 mln zł.

Na co można otrzymać pieniądze?

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na trzy rodzaje projektów:

A) tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych: realizacja kompleksowego wsparcia szkół zawodowych w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów; poprawa jakości prowadzonego kształcenia zawodowego, w tym zwłaszcza realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy; interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej; wsparcie uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych w formule Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych tworzonych i prowadzonych zgodnie z koncepcją opracowaną w ramach projektu pozakonkursowego;

B) rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami: programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami, tj. m.in. tworzenie klas patronackich oraz organizację staży i praktyk dla uczniów; nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym); działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego; tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami; rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek; dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;

C) rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, przy czym projekt tego typu nie może być realizowany samodzielnie, wyłącznie z projektem typu A lub B.

Zarząd Województwa wskazuje, że wsparcie powinno koncentrować się na tworzeniu i rozwijaniu już powstałych Centrów Kompetencji Zawodowych. Tworzenie nowych CKZ możliwe będzie przede wszystkim w powiatach stanowiących tzw. białe plamy, gdzie do tej pory takie centra nie powstały. Projekt powinien koncentrować się na wsparciu branż (grupy zawodów), w zakresie których istnieje zapotrzebowanie na lokalnym lub regionalnym rynku pracy.

Gdzie szukać informacji?

Z dokumentacją konkursu dla obszaru ZIT można zapoznać się tutaj, z dla gmin i powiatów Subregionalnego Programu Rozwoju materiały dostępne są tutaj.

Sob., 5 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża