Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany kryteriów wyboru projektów

Zmiany kryteriów wyboru projektów fotolia.pl

Po wakacjach nastąpił wysyp posiedzeń komitetów monitorujących krajowe programy operacyjne. W większości przypadków głównym tematem posiedzeń będzie rozpatrzenie propozycji i przyjęcie zmian kryteriów wyboru projektów. Ale także przyjęcie planów konkursów i projektów pozakonkursowych na przyszły rok.

Infrastruktura i Środowisko

Komitet monitorujący największy program krajowy spotka się 15 września. Instytucja zarządzająca programem - departament programów infrastrukturalnych resortu rozwoju - przedstawił propozycje zmian szeregu kryteriów wyboru projektów we wszystkich sektorach. Dotyczyć będą one działania 2.2 gospodarka odpadami komunalnymi, działania 2.4 ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; w sektorze transportu: działania 3.1 rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, działania 3.2 rozwój transportu morskiego i śródlądowego oraz działań 4.1 dotyczącego dostępności transportowej miast w sieci TEN-T i 4.2 finansującego projekty dostępności transportowej miasta na drogach poza siecią TEN-T; w sektorze energii: działania 1.2 promowanie efektywności energetycznej, poddziałaniach 1.3.1 i 1.3.2 dotyczących wspierania efektywności energetycznej odpowiednio w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych, w poddziałaniu 1.6.1 źródła wysokosprawnej kogeneracji oraz w poddziałaniu 1.7.1 wspierania efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Polska Cyfrowa

Na 19 września wyznaczono posiedzenie komitetu monitorującego program Polska Cyfrowa. Po omówieniu stanu wdrażania programu uczestnicy przejdą do głosowania zmiany kryteriów wyboru projektów w kilku działaniach, a także zmian w szczegółowym opisie osi priorytetowych (SZOOP). Zmiany mają dotknąć: kryteriów działania 3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych; działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej; kryteriów dla projektów wspierających przygotowanie projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w działaniu 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych i 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej; projektów w trybie konkursowym dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury; a także kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej IV pomoc techniczna.

Wiedza Edukacja Rozwój

Komitet programu Wiedza Edukacja Rozwój spotka się w dniach 26-27 września. Oprócz komunikatu Komisji Europejskiej na temat wzmacniania innowacji w europejskich regionach oraz o Europejskim Filarze Praw Socjalnych głównym tematem będzie rozpatrzenie i przyjecie tzw. rocznych planów działań. Są to fiszki konkursów i projektów pozakonkursowych zaplanowane do uruchomienia w roku 2018, a przedstawiane przez poszczególne ministerstwa. Ciekawie zapowiada się również omówienie badania oceniającego trafność i skuteczność kryteriów wyboru projektów w ramach programu.

Sob., 9 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża