Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ogłoszenia o zamówieniu nie mogą się różnić w publikatorach

Ogłoszenia o zamówieniu nie mogą się różnić w publikatorach fotolia.pl

Podmiot, który dowiedział się o zamówieniu ze strony internetowej lub ogłoszenia w siedzibie gminy nie powinien być bowiem traktowany inaczej niż podmiot, który zapoznał się z warunkami zamówienia zawartymi w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Skoro ustawodawca przewidział, że ogłoszenie o zamówieniu jest publikowane nie tylko w Biuletynie lecz również na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego, to należy przyjąć, że takie rozwiązanie miało służyć zapewnieniu możliwie szerokiego i pełnego dostępu do informacji o zamówieniu w celu zwiększania liczby oferentów biorących udział w postępowaniu, a w konsekwencji zagwarantowaniu przestrzegania przez beneficjenta zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie ulega wątpliwości, że celem przepisów jest zapewnienie podmiotom dowiadującym się o zamówieniu publicznym wszelkich niezbędnych informacji niezależnie od źródła, z którego podmioty te uzyskały wiedzę o zamówieniu. Nie można zatem zgodzić się ze skarżącą, że zwrot "nie może zawierać informacji innych" oznacza tylko, iż ogłoszenie na stronie internetowej lub w siedzibie zamawiającego nie może zawierać informacji sprzecznych z informacjami opublikowanymi w Biuletynie. Cel wspomnianej regulacji może bowiem zostać zrealizowany, gdy informacje opublikowane w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej są takie same jak informacje opublikowane w Biuletynie (inaczej mówiąc nie są inne).

W niniejszej sprawie doszło do zróżnicowania sytuacji podmiotów mogących potencjalnie wziąć udział w postępowaniu w zależności od źródła, z którego czerpały one wiedzę o zamówieniu. W konsekwencji mogło również dojść do wyrządzenia szkody w budżecie Unii Europejskiej, bowiem nie można wykluczyć, że wykonawcy mogący przedstawić korzystniejszą ofertę nie wzięli udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z uwagi na brak dostępu do pełnej informacji o warunkach tego zamówienia. Biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć, że zasadne było nałożenie na skarżącą gminę korekty finansowej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2017 r. (II GSK 701/15)

Źródło: CBOSA

Sob., 9 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk