Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jaka polityka regionalna; ile rządu, ile samorządu?

Jaka polityka regionalna; ile rządu, ile samorządu? fotolia.pl

Po przyjęciu przez rząd w lutym br. roku Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która jest odtąd główną strategią rozwoju kraju, resort rozwoju rozpoczął pracę nad aktualizacją dziewięciu krajowych strategii sektorowych oraz strategii rozwoju regionalnego (KSRR). Do prac aktualizacyjnych zaproszono przedstawicieli wszystkich regionów oraz przedstawicieli samorządów lokalnych, reprezentowanych przez ogólnopolskie korporacje. Ministerstwo zaprezentowało koncepcję prac i ich harmonogram.

Wyzwania polityki regionalnej

Pogłębiające się dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego podregionów oraz kumulacja problemów społeczno-gospodarczych. Szczególnie w obszarach peryferyjnych, położonych z dala od dużych ośrodków miejskich i na styku województw. To pierwsze z zidentyfikowanych przez resort problemów, na które odpowiedź musi znaleźć polityka regionalna. Oprócz niego należy wziąć pod uwagę starzenie się społeczeństwa i migracje oraz sytuację przedsiębiorstw (wciąż niską innowacyjność, ich koncentrację i sieciowanie), a także zmiany na regionalnych i lokalnych rynkach pracy.

Jak to robić?

W koncepcji przyjęto, iż ważne jest wypracowanie skutecznych mechanizmów współpracy władz samorządowych (regionalnych i lokalnych) oraz budowanie lokalnych partnerstw. Przy wdrażaniu instrumentów polityki regionalnej istotna ma być ich koncentracja geograficzna (wyznaczenie tzw. obszarów strategicznej interwencji) i tematyczna oraz zintegrowany charakter. Bazą dla wypracowania nowego podejścia mają być przede wszystkim dotychczasowe regionalne doświadczenia.

Projekty strategiczne

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zakłada przeprowadzenie zmiana w różnych dziedzinach przy pomocy podejścia projektowego. Stąd wymienionych zostało w dokumencie wiele tzw. projektów strategicznych, którymi często są wieloletnie, skomplikowane przedsięwzięcia. Wśród nich zaplanowano również takie o charakterze polityki regionalnej, m.in. specjalne wsparcie dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców, co już się dzieje (przekierowanie funduszy w poszczególnych krajowych programach operacyjnych); utworzenie Funduszu Inwestycji Samorządowych; rozwinięcie mechanizmu ZIT; czy projekt doradczy dla samorządów lokalnych pod nazwą Centrum Wsparcia Doradczego.

Harmonogram prac

Projekt nowej strategii rozwoju regionalnego ma być gotowy do końca roku. Rząd ma ją przyjąć w roku przyszłym. Oprócz aktualizacji dokumentu programowego przewidziana została również nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ministerstwo powołało zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych. Prace odbywać się będą metodą warsztatową, następnie wyniki będą szerzej konsultowane.

Będziemy na bieżąco informować naszych Czytelników o postępie prac.

Pon., 10 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża