Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Łatwiej, taniej i praktyczniej – samorządowe wsparcie dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Łatwiej, taniej i praktyczniej – samorządowe wsparcie dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości .

Samorządowe fundusze poręczeń kredytowych funkcjonują w każdym województwie. Ich zadaniem jest m.in. ułatwienie przedsiębiorcom działającym na danym terenie utrzymywania i stwarzania nowych miejsc pracy. Wiele możliwości przedsiębiorcom z terenów środkowej Wisły daje na przykład Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych – największy regionalny fundusz poręczeniowy w Polsce.

Powstał w 2003 roku w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych. Fundusz jest instytucją samorządową.

- Celem Funduszu jest wspomaganie przedsiębiorców lokalnie w rozwoju firmy i przeciwdziałanie wykluczeniu bankowemu. Fundusz nie działa dla zysku, co umożliwia obniżenie kosztów finansowania przedsiębiorstw. Poza zwiększeniem swojej wiarygodności w bankach przedsiębiorca otrzymuje partnerską pomoc, bo Funduszowi zależy na jego sukcesie i ograniczeniu własnego ryzyka przedsięwzięcia. Fundusz odpowiada za jakość́ portfela poręczeniowego, więc nie zostawi przedsiębiorcy samego szczególnie wtedy gdy bank będzie chciał wysłać́ do niego komornika. Współpraca z Funduszem pozwala jego beneficjentom dodatkowo na korzystanie m.in. z bezpłatnego doradztwa w zakresie wykorzystania środków UE, ułatwień w dostępie do informacji gospodarczych, udział w konferencjach i spotkaniach biznesowych – mówi Wiesław Kołodziejski, prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

- Dotychczas MFPK wsparł kilka tysięcy firm, na prawie 1,5 mld złotych. Działalność poręczeniowa Funduszu przyczyniła się do utrzymania kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy na Mazowszu - dodaje Wiesław Kołodziejski.

Udziałowcami Funduszu są m.in.: Województwo Mazowieckie, Miasto Stołeczne Warszawa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz 29 jednostek samorządu terytorialnego – miast, powiatów, gmin województwa mazowieckiego, podmioty – które dają gwarancję bezpieczeństwa oraz wiarygodności podejmowanych przez Fundusz działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności na Mazowszu.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, jako pierwszy w kraju poręczał leasingi, gdyż nie są one objęte gwarancjami rządowymi. Od kilku lat poręcza wadia m.in. w przetargach organizowanych przez samorządy będące udziałowcem MFPK. Ponadto cały czas fundusz poszukuje nowych sposobów wspierania innowacyjnych firm. Równolegle stale udoskonala procedury oraz optymalizuje sposoby przesyłania informacji finansowych i gospodarczych. Pomaga też przedsiębiorcom w wyborze banku i w negocjacjach z bankami. Realizuje wybrane zadania gospodarcze regionalnych samorządów terytorialnych, które są udziałowcem Funduszu. Poza wspieraniem przedsiębiorców w dostępie do finansowania dłużnego MFPK uczestniczy w procesie rozwoju nowych segmentów rynku na którym powstają dodatkowe miejsca pracy, a dokapitalizowanie firm pozwala na rozwój i zwiększenie konkurencyjności. Przykładem są projekty dotyczące efektywności energetycznej m.in. poręczenia na usługę wydzierżawiania wind w spółdzielniach mieszkaniowych,  wyposażonych w akumulatory przepływowe, oraz projektów związanych z rewitalizacją rzeki Wisły i żeglugą śródlądową generujących tysiące nowych miejsc pracy.

Dlaczego warto zostać udziałowcem funduszu poręczeniowego? Do grona udziałowców może dołączyć jednostka samorządowa m.in. gmina, miasto, miasto na prawach powiatu lub powiat. Poparcie dla rozwoju rodzimej, lokalnej przedsiębiorczości się po prostu opłaca. To metoda na walkę z bezrobociem, ale i możliwość rozwoju i stworzenia nowych rozwiązań biznesowych. Władze Funduszu monitorują rynek finansowy i stale wypracowują nowe możliwości dla przedsiębiorców.

Wciąż̇ w Polsce rola funduszy poręczeniowych w rozwoju przedsiębiorczości jest niewystarczająco spopularyzowana wśród przedsiębiorców i to zarówno tych już̇ działających, jak i tych rozpoczynających swoją działalność́. Brakuje też odpowiednich uregulowań́ prawnych na szczeblu centralnym, które umożliwiłyby bezpośredni kontakt z beneficjentem. Procedura odbywa się̨ przez instytucje finansowe i to głównie od nich zależy, czy klient otrzyma wsparcie Funduszu, czy też nie. Takie podejście utrudnia funduszom poręczeń́ kredytowych bezpośrednie docieranie do innowacyjnych, pełnych energii działania przedsiębiorców, którym banki nie udzielą kredytu, obawiając się̨ zbyt dużego ryzyka.

- Ponad dekadę temu zaczynaliśmy z kapitałem 1,5 mln zł i udzielaliśmy kilku poręczeń miesięcznie. Dziś mamy prawie 4 tys. beneficjentów, przy czym zdobyliśmy bogate i unikalne doświadczenie na rynku finansowym. To w kooperacji z nami powstało 700 nowych firm w regionie które z powodzeniem prowadzą działalność. Było to możliwe tylko dzięki współpracy i mądrej polityce gospodarczej samorządów terytorialnych, skąd zasilaliśmy kapitał poręczeniowy w miarę rozwoju Funduszu i naszego zaangażowania w pomoc przedsiębiorcom – podsumowuje prezes Wiesław Kołodziejski

Więcej informacji  na temat Funduszu można znaleźć tutaj: http://mfpk.com.pl/

Czw., 25 Mj. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska