Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pakiet dla średnich miast

Pakiet dla średnich miast fotolia.pl

2,5 mld zł z funduszy unijnych, preferencje w lokowaniu inwestycji, ułatwienie dostępu do Funduszu Inwestycji Samorządowych. To składowe pakietu działań, zapowiedzianych przez resort rozwoju, skierowanego do 255 miast, w tym szczególnie wobec 122 ośrodków tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które zidentyfikowali eksperci Polskiej Akademii Nauk. Rząd konkretyzuje Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Krajowe programy operacyjne

O zmianach w największym programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 już Państwu pisaliśmy tutaj. Już wiadomo, że ma być ogłoszony konkurs z wydzieloną alokacją 100 mln zł dla 255 średnich miast. Z tego 50 mln zł przeznaczone zostanie dla 122 miast najbardziej wymagających wsparcia. Zmiany, w tym dedykowane konkursy, planowane są również w pozostałych programach krajowych: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój.

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Fundusz dysponuje kwotą 400 mln zł. To pieniądze zarządzane przez rządową superagencję Polski Fundusz Rozwoju. W ramach funduszu możliwe jest uzyskanie wsparcia na inwestycje finansowane w całości z pieniędzy krajowych lub zdobycie kapitału na wkład własny do projektów finansowanych z funduszy unijnych. Potencjalne dziedziny wsparcia to: drogi, sektor wodnokanalizacyjny, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w energię oraz gaz, infrastruktura społeczna, rewitalizacja, transport zbiorowy i ochrona zdrowia. Fundusz oferuje dwa modele inwestycyjne. W przypadku projektów spółek komunalnych, fundusz kierować będzie środki do spółek poprzez obejmowanie akcji, udzielanie pożyczek wspólnika czy udzielanie podporządkowanego finansowania dłużnego (pożyczki, obligacje). W przypadku projektów, w których budżet samorządu pozyskuje finansowanie na inwestycje dotyczące jego zadań statutowych, Fundusz może skierować środki poprzez odpłatne nabycie od samorządu prawa użytkowania akcji spółek komunalnych bądź poprzez nabycie lub objęcie udziałów istniejących spółek komunalnych. Część tych środków zasili rozwój miast średnich.

Lokalizacja inwestycji

W znowelizowanej wersji Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej mają być wprowadzone preferencyjne warunki w wysokości pomocy publicznej dla inwestorów, którzy jako miejsce lokalizacji wybiorą miasto średnie tracące swoje funkcje. Inwestycje tam lokowane będą objęte szczególnymi preferencjami, przekładającymi się na ocenę inwestora oraz maksymalną wysokość wsparcia w tzw. kalkulatorze grantowym. Poz tym, inwestorzy, którzy jako miejsce realizacji projektu wybiorą miasto średnie (specjalną strefę ekonomiczną) będą mieli znacząco zwiększone szanse na uzyskanie zwolnień z podatków CIT i PIT. Prace nad odpowiednimi zmianami legislacyjnymi są na ukończeniu, tak, aby nowe przepisy mogły w ciągu najbliższych miesięcy wejść w życie, a zachęty dla inwestorów dały praktyczne efekty w postaci kolejnych przedsięwzięć lokowanych w miastach średnich i przekładały się na ich rozwój.

Z listą 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, opracowaną dla resortu rozwoju przez prof. Przemysława Śleszyńskiego, można zapoznać się tutaj.

Prezentację, na której opisano elementy pakietu działań dla miast średnich można zobaczyć tutaj

Niedz., 16 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża