Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kryteria dla projektów transportu miejskiego przyjęte

Kryteria dla projektów transportu miejskiego przyjęte fotolia.pl

Na ostatnim, lipcowym, posiedzeniu komitetu monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zapadły decyzje dotyczące zmian w ocenie kryteriów wyboru projektów transportowych w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych w działaniu 6.1 Projekty będą mogły być składane w ramach limitów określonych dla danego związku ZIT.
 
Zgodnie z dwoma najważniejszymi zaleceniami Komisji Europejskiej co do kryteriów, tj. efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych oraz gotowości przedsięwzięcia do realizacji, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, w zależności od typu projektów (infrastrukturalne, taborowe, integrujące) ma dwa lub jedno dodatkowe kryterium formalne: gotowość projektu do funkcjonowania bezpośrednio po zakończeniu inwestycji i/albo zapewnienie środków na utrzymanie infrastruktury wnioskowanej do dofinansowania ze środków UE.
 
Kryteriami merytorycznymi pierwszego stopnia są zaś:
  • poprawa funkcjonowania transportu publicznego na obszarze funkcjonalnym miasta;
  • poprawa dostępności i mobilności miejskiej: w tym przypadku w ocenie spełnienia tego kryterium uwzględniono dodatkowo systemy ITS wspierające transport zbiorowy, nowe połączenia komunikacji miejskiej);
  • rozwój sieci transportu zbiorowego;
  • kryterium środowiskowe;
  • spójność z istniejącymi planami transportowymi: w tym przypadku ocenę przeformułowano; początkowo wymagano umieszczenia przedsięwzięcia w planie transportowym, ale zapis doprcyzowano „przedmiot projektu został wskazany jako element sieci komunikacyjnej na której będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej w planie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego lub przedmiot projektu został wskazany w dokumentach strategicznych jednostki samorządu terytorialnego lub ministra właściwego ds. transportu”
  • jako tzw. kryteria horyzontalne: zgodność projektu ze Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego (kryterium horyzontalne) i zgodność z lokalnym planem rewitalizacji.
 
Czw., 6 Sp. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża