Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Eurofundusze 2014-2020: będą pieniądze na ochronę zdrowia

Eurofundusze 2014-2020: będą pieniądze na ochronę zdrowia fotolia.pl

Od dłuższego czasu prezentujemy naszym Czytelnikom niuanse programowania najbliższego okresu polityki spójności. Dziś przekażemy Państwu, gdzie będzie można znaleźć fundusze na samorządowe inwestycje w sektorze ochrony zdrowia. Nie odnajdziemy go wprost wśród 11 priorytetów europejskiej polityki spójności na okres budżetowy 2014-2020. Ale pewne przedsięwzięcia z tej dziedziny będą mogły być finansowane.

  • priorytet nr 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna wymienione zostały jako jeden z obszarów interwencji;
  • priorytet nr 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podejmowane działania będą koncentrowały się  m.in. na wsparciu rozwoju e-usług sektora publicznego takich jak e-zdrowie;
  • priorytet nr 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Jako jeden z czynników umożliwiających aktywność zawodową wymienia się dobry stan zdrowia pracowników. Zaproponowano podjęcie działań umożliwiających profilaktykę, jak najwcześniejszą i szybką diagnostykę oraz specjalistyczne leczenie w zakresie wybranych chorób mających największy wpływ na aktywność zawodową ludności. Podejmowane będą działania przede wszystkim skierowane do osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych oraz działania wspierające zmiany systemowe i rozwój kwalifikacji kadr medycznych. Wsparcie z środków UE w obszarze ochrony zdrowa skupiać się będzie przede wszystkim na: (a) realizacji polityki aktywnego starzenia się na rynku pracy i poza nim (poprzez m.in. poprawę stanu zdrowia osób starszych oraz wsparcie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za dostarczanie i świadczenie usług zdrowotnych); (b) wspieraniu tworzenia miejsc pracy (m.in. rozwój tzw. białych miejsc pracy); (c) działaniach z zakresu profilaktyki oraz wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia chorób o największym wpływie na aktywność zawodową (w tym wsparcie kadr medycznych);
  • Priorytet nr 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Jako jeden z kluczowych elementów wymienia się zwiększenie dostępu do różnego rodzaju usług społecznych, w tym związanych z opieką zdrowotną, co sprzyjać będzie ograniczaniu pogłębiania się sfery ubóstwa. Wsparcie dotyczące obszaru ochrony zdrowia obejmować będzie przede wszystkim: (a) podnoszenie jakości i dostępności podstawowych usług publicznych takich jak m.in. zdrowie, zgodnie ze zróżnicowaniami terytorialnymi (na obszarach wiejskich, obszarach marginalizacji w metropoliach, etc.), z uwzględnieniem strategii rozwoju województw; (b) w kontekście zwiększenia dostępu do usług ochrony zdrowia szczególnie ważne jest zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego; oraz zwiększenie dostępności i jakości świadczenia usług zdrowotnych, uzupełniająco wyposażenie i modernizacja istniejących placówek, wprowadzenie rozwiązań w zakresie e-zdrowia, w tym zgodnie ze zróżnicowaniami regionalnymi wskazanymi w strategiach rozwoju województw.

W poziomu regionu

W ramach priorytetu 9. z poziomu Regionalnych Programów Operacyjnych możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie:

  • inwestycji w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, przyczyniających się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych;
  • ułatwiania dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Źródło: założenia Umowy Partnerstwa, MRR

Sob., 29 Gr. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża