Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Eurofundusze 2014-2020: minister Bieńkowska o finansowaniu dróg lokalnych

Eurofundusze 2014-2020: minister Bieńkowska o finansowaniu dróg lokalnych fotolia.pl

Temat ten dla samorządów jest bardzo ważny i aktualny, więc wciąż tu i ówdzie pojawiają się nowe informacje. Niestety, nie oznacza to, że zmienia się ich treść. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska odpowiedziała 29 lipca pisemnie na stanowisko Zrzeszenie Prezydentów Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, dotyczące zarządzania funduszami polityki spójności w okresie 2014-2020. Jeden z wątków tego stanowiska dotyczy finansowania lokalnej infrastruktury drogowej. Ze wzwględu na wagę sprawy, poniżej publikujemy ten fragment odpowiedzi pani minister.

 "Reforma polityk UE 2014-2020 kładzie nacisk na logikę programowania gwarantującą efektywne i skuteczne osiąganie rezultatów oraz koncentrację środków. W ślad za tym szereg zasad planowania i przygotowania interwencji publicznej ulega zasadniczym zmianom, w tym w temacie dróg lokalnych.

W obszarze inwestycji transportowych finansowanych ze środków UE celem będzie zakończenie (do 2022) realizacji rozbudowy podstawowej sieci transportowej (autostrady, drogi ekspresowe uzupełniająco inne drogi, koleje, lotniska, porty morskie i drogi śródlądowe) dla umożliwienia sprawnego przewozu towarów i osób przy użyciu różnych rodzajów transportu, z uwzględnieniem ekologicznych właściwości transportu szynowego i wodnego.

Na poziomie regionalnym przewidywane do realizacji są inwestycje przede wszystkim na drogach wojewódzkich, komplementarne do zaproponowanego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej układu dróg krajowych, wytypowane na podstawie kryteriów będących odzwierciedlenia celów interwencji polityki spójności 2014-2020 w odniesieniu do infrastruktury.

Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa z dnia 12 lipca br. z poziomu krajowego będą realizowane w szczególności inwestycje transportowe w sieci TEN-T i niektóre inwestycje włączające tzw. węzły drugorzędne do sieci TEN-T.

MRR nie wyklucza możliwości finansowania dróg niższego rzędu niż wojewódzkie. Należy jednak pamiętać, że w opinii KE nie są to przedsięwzięcia priorytetowe, a finansowanie dróg powiatowych i gminnych będzie możliwe w ramach RPO w ograniczonym zakresie, uwarunkowanym ich rolą w układzie transportowym. Drogi lokalne mogą być finansowane z funduszy unijnych tylko wówczas, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich i wiejskich lub gdy zapewnią konieczne powiązanie z siecią autostrad i dróg krajowych bądź przyczynią się do uzupełnienia luki w połączeniach transgranicznych, a planowane inwestycje będą stanowiły element szerszego projektu."

Dokument w całości można przeczytać tutaj: http://www.lubuskiegminy.pl/

Źródło: lubuskiegminy.pl

Niedz., 4 Sp. 2013 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża