Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak organizacyjnie starostwo może wesprzeć powiatowy sanepid? - odpowiedź na pytanie

Jak organizacyjnie starostwo może wesprzeć powiatowy sanepid? - odpowiedź na pytanie fotolia.pl

Z powodu dynamicznej sytuacji epidemicznej w kraju w wielu powiatach już mamy do czynienia z sytuacją, w której lokalne sanepidy stoją na krawędzi, jeżeli chodzi o realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem chorobom zakaźnym. Z jednego z powiatów otrzymaliśmy pytanie w jaki sposób kadrowo można wesprzeć sanepidy (np. w zakresie przeprowadzania wywiadów, wsparcia administracyjnego, obsługi telefonicznej osób dzwoniących do sanepidu). Temat nie jest oczywisty bo sanepidy to administracja rządowa. Wprost podstawy prawnej nie ma ale można próbować wykorzystać istniejące – co prawa ułomne - regulacje prawne.

Po pierwsze można próbować włączyć działania w zakresie wsparcia inspekcji sanitarnych do  zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu. Przepis ten nie wyklucza aby w ramach działań związanych z reagowaniem na zagrożenia na terenie powiatu zawrzeć porozumienie z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie wsparcia realizacji zadań realizowanych przez inspekcję.

Zakwalifikowanie zadań związanych ze zwalczaniem Covid-19 do zarządzania kryzysowego pozwoli ponadto na uniknięcie konieczności zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa czy zastanawianiu się, w jaki sposób zakwalifikować wydatki na kadrowe wsparcie sanepidów.

Druga kwestia dotyczy statusu pracowników. Nie ma podstawy prawnej do przenoszenia pracowników pomiędzy pracodawcę samorządowego i nie samorządowego. Jeżeli jednak potraktujemy zadania wspierające sanepid jakie realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarzadzania kryzysowego nie ma takiej potrzeby. W takim przypadku można skorzystać z art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z przywołanym przepisem, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Przepis ten mówi o 3 miesiącach w roku kalendarzowym. Zatem możliwe będzie powierzenie danemu pracownikowi wykonywanie obowiązków wynikających z porozumienia zawartego z sanepidem do końca roku 2020 r. i później od nowa na nie więcej niż trzy miesiące w 2021 r. Warto jednocześnie w tym miejscu zaznaczyć, że pracodawcą pracownika nadal jest starostwo i to na pracodawcy spoczywają obowiązki wynikające z powierzenia nowych obowiązków ale i odpowiedzialność za zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W porozumieniu z sanepidem warto jednak ustalić szczegółowe warunki na jakich będzie świadczona pomoc, szczegółowe obowiązki pracowników delegowanych do wykonywania obowiązków, zasady wyposażania stanowisk pracy oraz zasady przetwarzania danych osobowych – formalnie poprzez zawarcie takiego porozumienia dojdzie do powierzenia powiatowi przetwarzania danych osobowych, nawet jeżeli pracownicy starostwa będą wykonywać nowe obowiązki z budynku, na sprzęcie oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych sanepidu.

Pt., 23 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel