Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich u Ministra Zdrowia

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich u Ministra Zdrowia fotolia.pl

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich na czele z Prezesem Zarządu Andrzejem Płonką oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych 30 września spotkali się z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Głównym tematem rozumów była rola szpitali I i II stopnia w walce z pandemią ale poruszono również inne istotne kwestie.

Na spotkaniu omówiono korekty w strategii walki z pandemią, w tym usprawnienie działania systemów informatycznych. Ze strony powiatów zwrócono uwagę na fakt, że w strategii coraz bardziej ogranicza się rolę inspekcji sanitarnej. Ponadto padła propozycja aby złagodzić zasady kierowania przez POZ pacjentów na wymaz w drodze teleporady, zwracając uwagę, że nie utrata węchu i smaku jako objaw występuje w momencie kiedy dana osoba już zaraża. Zwrócono również uwagę, żeby w jasny sposób opisać procedurę postępowania w szpitalu I stopnia, do którego trafi pacjent poza ścieżką POZ-u. Poruszono również kwestię przywrócenia rozliczenia świadczeń poza ryczałtowych  zgodnie funkcjonujących przed 5 września br. Wiceprezes NFZ Bernard Waśko wskazał, że konieczna byłaby zmiana ustawy. Uzupełniająco należy dodać, że po analizie stanu prawnego, 2 października br. ZPP skierowało do Ministra Zdrowia dodatkową korespondencję wskazując, że przywrócenie metody rozliczenia należności w oparciu o wartość kontraktu a nie o faktyczne wykonanie możliwe jest poprzez zmianę ogólnych warunków umów czyli zmianę rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach.

Kolejnym tematem była sprawa wdrożenia od 1 stycznia 2021 standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych. W tej części Minister Zdrowia wskazał, że i tak stracono już bardzo dużo czasu i że nie dopuszcza możliwości zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia i rozporządzenie powinno być wydane w 2019 r. Przedstawiciele ZPP wskazali, że nigdy nie byli przeciwko wprowadzeniu rozporządzenia ale konieczne jest wprowadzenie rozsądnego vacatio legis. W 2019 r. projekt w sprawie standardu rachunku kosztów został przedstawiony stronie samorządowej pod koniec listopada. Już wtedy wiadome było, że nawet jeżeli projekt zostałby ogłoszony na początku grudnia, nikt w trzy tygodnie nie byłby w stanie wdrożyć przepisów i zacząć je stosować od 1 stycznia 2020 r. W 2021 r. mamy zbliżoną sytuację. Koniec września a rozporządzenie nadal nie zostało ogłoszone. Na liczne uwagi merytoryczne zgłaszane przez pracowników wydziałów finansowych podmiotów leczniczych w toku konsultacji społecznych, odpowiedź często była kwitowana stwierdzeniem, że wątpliwości zostaną wyjaśnione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w trakcie szkoleń, które będę prowadzone. Na ten moment ani rozporządzenie nie jest ogłoszone w Dzienniku Ustaw ani nic nie wiadomo o szkoleniach. Strona samorządowa wskazała, że faktycznie stracono cały rok, bo rozporządzenie powinno być ogłoszone w lutym, co dałoby wszystkim czas. Przedstawiciel OZPSP zaznaczył, że wdrożenie standardu wymaga współpracy pionów finansowych z pracownikami medycznymi. Przy wątpliwościach jakie budzą zapisy projektu rozporządzenia, istnieje uzasadniona obawa, że Ministerstwo Zdrowia i tak nie uzyska porównywalnych danych z poszczególnych podmiotów.

Poruszono również kwestie nowej sieci szpitali. W tym zakresie Minister Zdrowia poinformował, że szczegóły zostaną przedstawione w połowie października. Odnośnie ogólnych założeń Wiceprezes NFZ wskazał, że rozważane jest obecnie zwiększenie rodzaju świadczeń finansowanych poza ryczałtem, wyłączenie z finansowania ryczałtowego AOS oraz kwalifikowanie do sieci nie tyle podmiotów leczniczych, co poszczególnych oddziałów.

Pt., 2 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel