Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy

Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy fotolia.pl

Od 2 do 9 października br. trwał będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XX. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej, podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Dofinansowanie w ramach projektu można otrzymać na  działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy skierowane do osób w wieku 6-65 lat w zakresie:

  1. badań przesiewowych, w tym również badań stężenia glukozy we krwi/test OGTT (Etap I),
  2. multikomponentowej opieki nad osobą z nadwagą i otyłością, w skład której wchodzą 3 komponenty: dietetyczny, aktywności fizycznej oraz interwencji behawioralnych, mających na celu zmianę zachowań żywieniowych uczestnika (Etap II);
  3. działań informacyjno – edukacyjnych, w tym „Edukacja na sportowo”, realizowanych w ramach etapu I i II.

Uzupełniająco mogą być realizowane działania edukacyjne (poradnictwo/szkolenia) skierowane do nauczycieli i pracowników OPS i PCPR. 

Wnioskodawca zobligowany jest do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu realizacji wszystkich etapów wsparcia wymienionych powyżej w punkcie 1, przy czym zakres realizowanych działań musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu oraz do złożenia wniosku o dofinansowanie wykorzystującego całą dostępną alokację.

Ponadto wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EUR. Do przeliczenia  kwoty 100 tys. EUR na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską aktualny na dzień ogłoszenia naboru tj. 4,3921 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 94,5% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Czw., 17 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba