Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie dla ratowników wodnych

Wsparcie dla ratowników wodnych fot.pixabay.com

Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. Budżet projektu wynosi 150 000 zł.

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Złożona oferta powinna zawierać oświadczenie o niepobieraniu opłat od adresatów zadania.

Adresatami zadania mogą być tylko osoby, które:

  • spełniają wymagania wskazane dla ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, realizujących doskonalenie zawodowe określone w przepisach ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  • zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie utrzymania przez te podmioty stałych dyżurów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Koszty kwalifikowalne:

  • wynagrodzenia dla osób szkolących,
  • zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia niepobierających wynagrodzenia,
  • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania,
  • koszt wynajmu i korzystania z pomieszczeń (sal szkoleniowych, pływalni) niezbędnych do realizacji zadania,
  • zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji.

Oferty wraz z załącznikami należy przesłać przesyłką pocztową na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2020 – Szkolenie ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.

Oferty opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym można składać również elektronicznie na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP.  

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2020.

Źródło: MSWiA

Pon., 8 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś