Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich i Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych spotkali się z Wiceministrem Zdrowia. Przedstawiono postulaty

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich i Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych spotkali się z Wiceministrem Zdrowia. Przedstawiono postulaty fotolia.pl

11 marca 2020 roku odbyło się spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusza Cieszyńskiego z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich i Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Rozmowa dotyczyła dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia, głownie w szpitalach powiatowych. Minister Zdrowia przyjął do realizacji postulaty przekazane przez stronę samorządową.

Sytuacja w szpitalach powiatowych jest wręcz dramatyczna, a scenariusze na przyszłość nie są zadowalające. W tej jakże ważnej dla wszystkich Polaków sprawie odbyło się kilka konferencji, w tym w Senacie, podczas których prezentowane były dane finansowe zgromadzone z większości szpitali powiatowych w Polsce z lat 2015-2018. Dane zostały zebrane i zagregowane w oparciu o sprawozdania finansowe MZ-03.

Celem spotkania z Ministrem Januszem Cieszyńskim było omówienie sposobu przekazania podmiotom leczniczym środków na bieżącą działalność, w szczególności na pokrycie skutków wzrostu płacy minimalnej. Jak wskazywali reprezentanci ZPP i OZPSP bez pilnych działań w tym zakresie, w kwietniu szpitale powiatowe będą miały problem z realizacją bieżących zobowiązań, w szczególności zapłatą wynagrodzeń.

Z uwagi na sytuację kryzysową spowodowaną COVID-19 przedmiotowe rozmowy zostały zawieszone przez Pana Ministra. W przedmiocie reakcji na sytuację kryzysową Minister Zdrowia przyjął do realizacji następujące postulaty:

  • niezwłoczne zawieszenie zapłaty przed podmioty lecznicze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatków oraz innych należności publicznoprawnych bez konsekwencji w postaci utraty środków wypłacanych w ramach realizacji projektów unijnych (modyfikacja oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należności publicznoprawnych);
  • pilne wprowadzenie cen urzędowych produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
  • skrócenie czasu oczekiwania na wydanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz środków ochrony osobistej z Agencji Rezerw Materiałowych, również w odniesieniu do szpitali, które nie posiadają oddziałów zakaźnych;
  • zmiana Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 32/2020/DSOZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w sposób który pozwoli zrekompensować utracone przez podmioty lecznicze przychody, spowodowane ograniczeniem przyjęć  planowych, w szczególności utrzymanie  i rozliczenie w w/w okresie wysokości ryczałtu PSZ niezależnie od wielkości wykonanych w tymże okresie procedur;
  • przejęcie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej obsługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

Rozmowy w sprawie podwyższenia wyceny świadczeń opieki zdrowotnej o 15% z mocą obowiązywania od stycznia 2020, które pozwolą zrekompensować podmiotom leczniczym skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, zostaną podjęte po zażegnaniu sytuacji kryzysowej, jednak nie później niż w maju br.

Pt., 13 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska