Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Związek Powiatów Polskich przekazał postulaty dotyczące szpitali do Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych

Związek Powiatów Polskich przekazał postulaty dotyczące szpitali do Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych .

13 lutego br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Szpitali Powiatowych. Uczestnicy spotkania podkreślali, że aktualny stan szpitali jest krytyczny. Po znaczącym pogorszeniu sytuacji finansowej szpitali w roku 2018, napływają sygnały, że wyniki finansowe za rok 2019 będą jeszcze gorsze, a perspektywa na rok 2020 też nie napawa optymizmem. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, które pomogłyby wydostać się szpitalom z finansowej zapaści. Na kanwie ustaleń podczas posiedzenia, Związek Powiatów Polskich wystąpił z postulatami związanymi z sytuacją szpitali i skierował je do Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych.

Związek Powiatów Polskich zawarł postulaty w trzech głównych punktach:

  1. Podkreślono konieczność natychmiastowego wzrostu wyceny świadczeń medycznych o 15% w ramach procedur szpitalnych oraz AOS w ryczałcie i poza nim. Przyczyną katastrofalnego stanu finansów szpitali powiatowych jest wzrost oraz zmiana sposobu liczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynikający z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wzrost wynagrodzeń przewidziany na połowę 2020 roku. Zdaniem Związku Powiatów Polskich wzrost wyceny świadczeń powinien zostać przeprowadzony niezwłocznie.
     
  2. W związku z problemami kadrowymi, z którymi borykają się aktualnie szpitale, ZPP za niezbędne uważa podjęcie działań, które spowodują uzupełnienie braków kadrowych w systemie ochrony zdrowia. Związek Powiatów Polskich nie kwestionuje działań, jakie Ministerstwo Zdrowia podjęło w celu zwiększenia liczby osób kształcących się na kierunkach medyczny, jednak – zdaniem ZPP – efekty tych działań będą widocznie dopiero po kilkunastu latach. Uzupełnienie braków kadrowych jest natomiast dla szpitali konieczne już teraz. W związku z powyższym, Związek Powiatów Polskich proponuje dokonanie przeglądu wymogów stawianych podmiotom leczniczym w zakresie wymogów kadrowych. Być może w tej kwestii pomocne będzie podjęcie działań mających na celu ułatwienie i przyspieszenie dojścia do wykonywania zawodów medycznych. Nieuniknione wydaje się też wprowadzenie zachęt dla obywateli państw zza wschodniej granicy do podejmowania pracy na terenie Polski.
     
  3. Co niejednokrotnie zostało podkreślone, niezbędne są zmiany systemowe, w wyniku których ZPP proponuje włączenie do szpitali powiatowych prowadzenia i organizacji na terenie powiatu podstawowej opieki zdrowotnej. Takie rozwiązanie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych opieki zdrowotnej. Zmiana taka być może rozwiązałaby także kwestię realnego zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej świadczonej w trybie ambulatoryjnym dla mieszkańców domów pomocy społecznej. Praktycznie 100% komercjalizacja sektora podstawowej opieki zdrowotnej skutkuje sytuacjami patologicznymi, do których zaliczyć można m.in. kierowanie przez lekarza POZ pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego pomimo braku wskazań medycznych. Skutkuje to tym, że prawie 70%pacjentów na SOR to osoby, które pomoc powinny uzyskać od lekarza rodzinnego. Tego typu działanie to prosty sposób przerzucania na lecznictwo szpitalne kosztów wykonywania badań specjalistycznych. To także automatycznie dla pacjenta długi czas bez rozpoznania, a zatem wydłużenie procesu leczenia i zwiększenie kosztów hospitalizacji.
Sob., 22 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn