Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy można wypisać się ze szpitala psychiatrycznego

Czy można wypisać się ze szpitala psychiatrycznego fotolia.pl

W kolejnym wpisie z serii „25 Blaski psychiatrii” Rzecznik Praw Pacjenta postanowił przyjrzeć się jak wygląda wypis ze szpitala psychiatrycznego.

Wypis z psychiatrycznego podmiotu leczniczego jest możliwy, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych. Pacjent może być również wypisany na własne żądanie, wówczas musi zostać dokładnie poinformowany o ewentualnych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Zarówno pacjent jak i lekarz zobowiązani są podpisać oświadczenie o wypisie na własne żądanie wraz z adnotacją o zapoznaniu się przez pacjenta z możliwymi następstwami zaprzestania hospitalizacji.

Natomiast w przypadku, gdy pacjent ma swojego przedstawiciela ustawowego, również on może zadecydować o wypisie podopiecznego ze szpitala. Pacjent może zostać również wypisany z podmiotu leczniczego w sytuacji, w której w rażący sposób narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz gdy nie zachodzi obawa, że opuszczenie przez niego placówki może stanowić niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, czy zdrowia i życia innych osób. Pacjent nie może zostać wypisany po jednorazowym incydencie, ale w przypadku gdy np. często narusza zapisy regulaminu porządkowego szpitala.

Wypisu ze szpitala psychiatrycznego może domagać się również osoba przyjęta do niego za swoją zgodą. Jednak w sytuacji, gdy zachowanie pacjenta wskazuje na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia jego lub innych osób, istnieje możliwość zatrzymania go w szpitalu psychiatrycznym pomimo, że został do niego pierwotnie przyjęty za swoją zgodą. Zagrożenie to musi być jednak związane z aktualnym stanem zdrowia pacjenta, a nie odnosić się do okoliczności występujących w chwili jego przyjęcia do szpitala. 

Osoba przebywająca w szpitalu psychiatrycznym bez swojej zgody również może złożyć wniosek o wypisanie jej ze szpitala. Może to zrobić w dowolnej formie - ustnej lub pisemnej. Do złożenia wniosku jest uprawniona także rodzina pacjenta (czyli małżonek, rodzeństwo oraz krewni w linii prostej), przedstawiciel ustawowy oraz osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę. Decyzję o wypisaniu pacjenta przebywającego bez zgody podejmuje lekarz kierujący oddziałem, jeśli uzna, że ustały przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego pacjenta zostaje wypisane. O wypisie jest też zawiadamiany sąd.

W sytuacji gdy lekarz stwierdza, że nie ustały przyczyny, które spowodowały przyjęcie pacjenta na oddział psychiatryczny, ma prawo odmówić wypisu, pomimo żądania opuszczenia placówki przez pacjenta, bądź jego przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku pacjent, bądź jego przedstawiciel ustawowy mogą wystąpić o nakazanie wypisania do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się szpital. 

Lekarz wypisujący pacjenta ze szpitala psychiatrycznego, powinien przygotować go do ewentualnego kontynuowania leczenia ambulatoryjnego a także w sposób zrozumiały przekazać wszystkie niezbędne zalecenia. Pacjent powinien być świadomy konsekwencji przerwania hospitalizacji i leczenia oraz ewentualnych skutków jakie z tym się wiążą. 

Źródło: RPP

Pt., 27 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek