Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Samodzielne czynności ratownika medycznego

Samodzielne czynności ratownika medycznego fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Załącznik 1 zawiera listę medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika medycznego. Do czynności tych należą:

 1. Ocena stanu pacjenta.
 2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
 3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowooddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
 4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
 5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności: rurki ustno-gardłowej; rurki nosowo-gardłowej; przyrządów nadgłośniowych; konikopunkcji.
 6. Odsysanie dróg oddechowych.
 7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.
 8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.
 9. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.
 10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
 11. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
 12. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
 13. Wykonanie i ocena zapisu EKG.
 14. Monitorowanie czynności układu oddechowego.
 15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.
 16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
 17. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.
 18. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową.
 19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
 20. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.
 21. Opatrywanie ran.
 22. Tamowanie krwawień zewnętrznych.
 23. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.
 24. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
 25. Przyjęcie porodu.
 26. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.
 27. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.
 28. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.
 29. Podawanie leków wymienionych w tabeli.
 30. Podawanie koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, z zasobów własnych chorego.

Więcej na temat projektu można przeczytać tutaj.

Sob., 7 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek