Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe rozporządzenie – znaczące oddziaływanie na środowisko

Nowe rozporządzenie – znaczące oddziaływanie na środowisko fotolia.pl

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W uzasadnieniu do projektu wyszczególniono 38 modyfikacji w stosunku do stanu obecnego.

Jak wskazują projektodawcy, zasadnicze cele nowego rozporządzenia to m.in.:

  • wykonanie wyroku TSUE w sprawie Komisja przeciwko Polsce (C-526/16) – dotyczącego wiercenia w celu poszukiwania lub rozpoznawania złóż gazu łupkowego,
  • zaostrzenie kryteriów determinujących klasyfikację chowu lub hodowli norek do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • rozszerzenie grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko o inwestycje związane z gospodarką odpadami.

Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Według postanowień projektu ma nastąpić umieszczenie w grupie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, oprócz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, również innych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w ilości nie mniejszej niż 10 ton/h lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton.

Chów lub hodowla norek

Projekt zakłada zmianę polegającą na zmniejszeniu wartości dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) z wartości 210 DJP (84 000 sztuk) do 25 DJP (10 000 sztuk) stanowiących przesłankę kwalifikacji chowu lub hodowli norek jako przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Lądowiska szpitalne

Omawiana propozycja zawiera również doprecyzowanie obecnie obowiązującego przepisu dot. lądowisk – poprzez wskazanie, że wszystkie szpitalne lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wyłączone są z katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Biuro ZPP do 25 kwietnia 2019 roku zbiera uwagi do przedmiotowego projektu. Ankieta – wraz z treścią projektu – dostępna jest tutaj.

Czw., 18 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel