Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami – przyjęty!

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami – przyjęty! fotolia.pl

12 marca rząd przyjął projekt ustawy zakładający zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki. Nowe przepisy określają też zasady opieki stomatologicznej oraz opieki w szkole nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.

Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawować będzie: lekarz dentysta, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna. Świadczenia będą realizowane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej, natomiast opieka stomatologiczna - w szkolnych gabinetach stomatologicznych, gabinetach współpracujących zlokalizowanych poza szkołą lub dentobusach. Rodzice będą też mogli wybrać inne miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę.

Po raz pierwszy określono też szeroki zakres współpracy między rodzicami, a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy pomiędzy podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia warunków organizacyjnych tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

Szkoła ma nieodpłatnie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej. W przypadku braku szkolnego gabinetu dentystycznego, organ prowadzący będzie musiał podpisać umowę z dentobusem lub przychodnią wykonującą świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży finansowane ze środków publicznych.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami będzie realizowane przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

Źródło: MZ

Śr., 13 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska