Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Styczniowy Zespół ds. Ochrony Zdrowia KWRSiT

Styczniowy Zespół ds. Ochrony Zdrowia KWRSiT fotolia.pl

15 stycznia 2019 r. w Gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz osób związanych z KWRiST.

Obrady Zespołu rozpoczęły się od dyskusji nad potrzebą pilnej nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w szczególności w zakresie zmian przepisów dotyczących budowy kolumbarium. Dyrektor Departamentu Ochrony Higieny i Środowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego, poinformował, iż planowane jest kompleksowe rozwiązanie w niniejszym zakresie oraz, że projekt ustawy jest już gotowy i trafił do Ministerstwa Zdrowia. Projekty zostały wpisane do prac legislacyjnych rządu na II kwartał br.

Kolejno przedmiotem obrad Zespołu był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca, który został zaopiniowany pozytywnie i uzgodniony.

Zespół zajął się również projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Raka Płuc, który w związku z potrzebą uzupełnienia wyjaśnień dotyczących refundacji kosztów wprowadzenia danych do rejestru, zostanie zaopiniowany obiegowo do 22 stycznia.

Następnie odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca projektu ustawy o dostępności. Więcej na temat uwag zgłoszonych przez ZPP można przeczytać: tutaj. Projekt ten został wstępnie omówiony, gdyż jest w trakcie konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. Ponownie wróci do zaopiniowania w lutym. Ustalono, iż strona samorządowa zostanie zaproszona na konferencję uzgodnieniową.

Przedmiotem obrad były także projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego, które ze względu na trwające uzgodnienia (na początku lutego odbędzie się konferencja uzgodnieniowa) projekt nie został zaopiniowany, wróci na lutowe posiedzenie Zespołu.

Zespół pochylił się także nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który został zaopiniowany negatywnie, z uwagi na fakt niedoszacowania środków finansowych. Strona samorządowa poruszyła problem finansowania 6- dniowego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek. Więcej na ten temat tutaj

Ponadto Zespół pracował nad projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów państwowej inspekcji sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, który został uzgodniony oraz projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. Projekt ten zostanie zaopiniowany w trybie obiegowym do 21 stycznia. Jednocześnie ustalono, że w przypadku pozytywnej rekomendacji Zespołu, resort zwróci się do KWRiST o wyrażenie zgody na zaopiniowanie projektu przez Komisję w trybie obiegowym.

Czw., 24 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek