Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Problemy szpitali na progu 2019 roku

Problemy szpitali na progu 2019 roku fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego podjął stanowisko w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Wprowadzone w III kwartale br. zmiany regulacji prawnych spowodowały pogłębiająca się zapaść finansową szpitali „sieciowych”, których budżety i tak są już nadszarpnięte poprzez zahamowanie dochodów w wyniku przyjęcia budżetowania świadczeń na bazie przychodów z roku 2015.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania w sposób niepełny reguluje kwestię wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego, a w szczególności lekarzy specjalistów i przerzuca znaczne koszty na szpitale- zwłaszcza samorządowe.

Wprowadzone zmiany wywołały kryzys finansowy w wielu placówkach medycznych, pogłębiony przez roszczenia lekarzy zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, którzy domagają się wzrostu stawki godzinowej do wysokości stawek wynikających z podwyższonego wynagrodzenia do 6 750,00 zł, czyli do kwoty 95 zł/godz. za dyżur zwykły oraz kwoty 120 zł/godz. brutto za dyżur świąteczny. Dla porównania szpitale płacą obecnie zależnie od szpitala i regionu 45 zł- 65 zł/godz. bez rozróżnienia czy jest to dyżur zwykły czy świąteczny.

Obecna treść wspomnianego rozporządzenia nie gwarantuje środków na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynikającymi z ustawy o działalności leczniczej oraz kosztów związanych ze wzrostem składek finansowych przez pracodawcę dla lekarzy pracujących  w oparciu o umowę o pracę. Rozporządzenie nie uwzględnia również w ogóle kosztów podwyższenia wynagrodzenia lekarzy specjalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych w oparciu o umowy cywilnoprawne, które powinny podlegać również odrębnemu finansowaniu. Należy wskazać, iż bez zatrudniania lekarzy i pielęgniarek na umowy cywilnoprawne niemożliwe byłoby funkcjonowanie podmiotów leczniczych, zwłaszcza szpitali ze względu na brak kadr na rynku pracy oraz znaczny wzrost kosztów z tytułu zatrudnienia po przejściu z umów cywilnoprawnych na umowy o pracę.

Przy znacznych podwyżkach uposażeń lekarzy i pielęgniarek także pozostałe zawody medyczne (rehabilitanci, laboranci) i pozostali pracownicy szpitali oczekują i domagają się podwyżek.

Ponadto od 1 stycznia 2019 r, wprowadzone zostały nowe jednolite minimalne standardy obsady personelu pielęgniarskiego i położniczego na oddziałach szpitalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które przewidują radykalny wzrost liczby pielęgniarek w szpitalach poprzez podniesienie wskaźnika liczby pielęgniarek na jedno łóżko.

Wprowadzenie niniejszego rozporządzenia spowodowało, iż podmioty lecznicze nie są w stanie zabezpieczyć odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych koniecznych do spełnienia powyższych norm zatrudnienia w związku z niedoborem na rynku pracy pielęgniarek i położnych. Jedynym rozwiązaniem pozwalającym na zapewnienie ciągłości świadczonych usług jest ograniczenie ilości łóżek.

Powyższe zmiany w sektorze służby zdrowia odbywają się kosztem pacjentów, gdyż spowodują niemożność świadczenia usług zdrowotnych w dotychczasowej ilości i będą prowadziły do zapaści finansowej podmiotów leczniczych. Obecny stan finansów wielu podmiotów leczniczych jest ujemny lub balansuje na granicy bliskiej zera, a wprowadzone zmiany będą dla wielu szpitali przysłowiowym „gwoździem do trumny”.

W związku z powyższym Konwent Powiatów województwa podlaskiego zwrócił się z prośbą o podwyższenie co najmniej 20% ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, który w przypadku szpitali powiatowych stanowi ok. 60- 65 % wartości umów podpisanych z NFZ. Pozwoliłoby to na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej bez względu na formę zatrudnienia. Należy również dokonać zmian w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach biorą pod uwagę nie liczbę łóżek na danym oddziale a liczbę faktycznie leczonych na nim pacjentów.

Niniejsze stanowisko zostało podjęte na Konwencie Powiatów województwa podlaskiego, które odbyło się 10 stycznia 2019 r. w Białymstoku.

Sob., 26 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek