Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Choroby zawodowe policjantów, strażników granicznych i strażaków

Choroby zawodowe policjantów, strażników granicznych i strażaków fotolia.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służba w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. Projekt ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie z 29 września 2005 r.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2018 r. ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa. W porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia wprowadzono zmiany w załącznikach 1 i 2 porządkujące nazewnictwo chorób, warunki i właściwości służby. Treść załącznika nr 1 zunifikowano z treścią załącznika nr 1 do projektowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno- Skarbowej i Służby Ochrony Państwa. Taki zabieg ma spowodować uporządkowanie sytuacji orzeczniczej, bowiem a aktualnie obowiązujących przepisach istnieje dysonans pomiędzy wykazami chorób powstałych w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, wykorzystywanymi dla potrzeb wynikających z ustawy zaopatrzeniowej a wykorzystywanymi dla celów wynikających z ustaw odszkodowawczych. Projektowane rozporządzenie ma na celu zlikwidowanie dotychczas istniejących różnic w tym zakresie.

Załącznik numer 1 do rozporządzenia zawiera wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwości i warunku służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia. Załącznik ten wymienia następujące choroby: zespół stresu pourazowego, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe (fobie, zespół lęku uogólnionego, zespół lęku panicznego, zaburzenia mieszane depresyjno-lękowe nawracające, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), psychozy reaktywne oporne na leczenie, ograniczone zaburzenia psychiczne, zatrucia ostre lub przewlekłe substancjami chemicznymi lub ich następstwa, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące przewlekłe trwałe obturacyjne zapalenie oskrzeli powodujące trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (EEV1) poniżej 60% wartości należnej, astma oskrzelowa z wyłączeniem astmy o podłożu alergicznym, zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, pylice i inne choroby śródmiąższowe płuc przebiegające z włóknieniem oraz ostre uogólnione reakcje alergiczne

Załącznik 2 do projektowanego rozporządzenia zawiera wykaz chorób, które istniały przed przyjęciem do służby , lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w trakcie służby, są to: choroba reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. choroba zwyrodnieniowa stawów, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, przewlekłe schorzenia górnych dróg oddechowych i zatok przynosowych oraz trwałe następstwa tych schorzeń, przewlekłe stany zapalne nerwów, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe, powtarzające się nieżyty jelit lub żołądka, przewlekłe zapalenie nerek, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie w warunkach służby i powikłania w jego przebiegu, przewlekłe nerwice wywołane warunkami służby, niedokrwienie kończyn dolnych spowodowane zakrzepowozarostowym zapaleniem naczyń (choroba Burgera) u osób nigdy niepalących, alergiczny nieżyt nosa lub astma o podłożu alergicznym, przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym, zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym, przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego, nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku służby, uznanych za rakotwórcze u ludzi, choroby wywołane działaniem niskich lub wysokich temperatur (udar cieplny, odmroziny, wyczerpanie cieplne, choroby wywołane zmiennym ciśnieniem atmosferycznym, zespół wibracyjny, przewlekłe choroby układu ruchu oraz obwodowego układu nerwowego,  obustronny ubytek słuchu, choroby narządu wzroku wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi, choroby zakaźne lub pasożytnicze i ich następstwa, zaawansowana przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych oraz liczne choroby skóry.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Pt., 4 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek