Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na barkach samorządu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na barkach samorządu fotolia.pl

Konwent burmistrzów Wojewówdztwa Kujawsko-Pomorskiego, podkreślając przerzucenie na JST finansowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, apeluje do MEN o lepsze jej uregulowanie. Resort odpowiada, że popracuje nad sprawą.

Stanowisko konwentu dotyczy wątpliwości interpretacyjnych przy stosowaniu zapisów rozporządzenia MEN z sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Wątpliwości samorządowców dotyczą ustalania wymiaru czasowego zindywidualizowanej ścieżki kształcenia ucznia. A kontekstem do tego jest finansowanie tego zadania przez budżet samorządu. W tej sytuacji, przy jednocześnie rosnącym zainteresowaniu szkół organizacją zajęć dla uczniów, konwent zaproponował skorelowanie regulacji ich organizowania z zasadami organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ich ramach przewidziane zostały zajęcia rewalidacyjne, ale przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania z budżetu państwa.

Podczas posiedzenia zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przedstawiciele resortu poinformowali, że do autorów stanowiska wysłali odpowiedz, w której zwrócono uwagę, iż nieokreślenie w rozporządzeniu liczby godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wynika z niedopatrzenia. Nie została ona określona, ponieważ powinna być dostosowana do potrzeb dziecka. A decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

W dyskusji przedstawicielka Unii Metropolii Polskich podkreśliła, że zadanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostało przerzucono na barki JST i kwestia finansowania tego zadania jest kluczowa w całej sprawie. Poza tym, w opinii przedstawicielki UMP, błędem było wpisanie do zadań pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ucznia. Bowiem w ustawie Prawo oświatowe wymienione są one osobno. Zatem należałoby uporządkować, czy zajęcia te są częścią pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy są osobną formą. W opinii przedstawicielki UMP szkoła może organizować zadania wyrównawcze, ale pozostałe zadania powinny być przypisane do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bowiem zadania są dla JST nie do udźwignięcia.

Przedstawiciele MEN podkreślali, że zadanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest finansowane w ramach standardu A. To, że brak jest osobnej dla wagi nie oznacza braku finansowania zadania. Jednak ostateczna konkluzja wątku była taka, iż ministerstwo przyjęło problem do wiadomości i postara się przygotować jego rozwiązanie.

Pt., 25 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża