Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc osobom bezdomnym w czasie pandemii

Pomoc osobom bezdomnym w czasie pandemii fotolia.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że w 2020 r. na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczono dotychczas 7 mln zł – 5,5 mln zł dla 35 podmiotów w pierwszym konkursie i 1,5 mln zł dla 12 podmiotów w drugim – dodatkowym – konkursie, ogłoszonych w czerwcu br.

To środki zarówno na zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych, działania aktywizujące, wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów, jak też inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Jak podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg – Mając na uwadze konieczność podjęcia wzmożonych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym w czasie pandemii, a także świadomość szczególnej sytuacji, w jakiej funkcjonuje dzisiaj system wsparcia osób bezdomnych, zdecydowaliśmy o ogłoszeniu pod koniec września dodatkowego konkursu w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Do wzięcia było 5 mln zł. Jak informuje minister, dofinansowanie otrzymają kolejne 32 podmioty na kwotę przeszło 3 mln zł – dokładnie 3 065 678,59 zł.

Wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością udzielone zostało na realizację:

  • MODUŁ I: PROFILAKTYKA – Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych – 379 006 zł;
  • MODUŁ II: AKTYWIZACJA – Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych – 2 686 672,59 zł.

Realizowany jest również projekt „Akademia streetworkingu” przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii objęte zostało ponad 4,2 tys. osób w kryzysie bezdomności. Środki przeznaczone na ten cel to 5,45 mln zł.

Formy wsparcia w projekcie to m.in. monitorowanie miejsc niemieszkalnych, ogrzewalni i izolatorium nisko-progowe, wydawanie posiłków i środków ochrony osobistej, a także prowadzenie Mobilnego Punktu Poradnictwa.

Od połowy czerwca do końca września br. streetworkerzy w całej Polsce wydali m.in. ponad 20 tys. maseczek osobom bezdomnym. Pozostałe maseczki są wydawane w okresie jesiennym.

W związku z trudną sytuacją epidemiczną na początku listopada minister Marlena Maląg zaapelowała do Wojewodów o podjęcie szczególnych starań mających na celu pomoc osobom bezdomnym. Przygotowano także szczegółowe wytyczne dla prowadzących placówki wsparcia.

Źródło: MRiPS

Czw., 19 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska