Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Będą świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych

Będą świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych fotolia.pl

Od 15 października osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia wyrównawczego. Świadczenia emerytalne lub rentowe tych osób nie mogą przekraczać 2400 zł.

Świadczenia wyrównawcze będą wydawane przez organy, które wypłacają emeryturę lub rentę. Od decyzji odmownej będzie można odwołać się na drodze sądowej.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą emerytury lub renty (renty inwalidzkiej, renty z tytułu niezdolności do pracy) pobieranej przez osobę uprawnioną. Środki będą wypłacane razem z emeryturą lub rentą.

Aby ubiegać się o świadczenie wyrównawcze, należy złożyć wypełniony wniosek a także dokumenty potwierdzające nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a w przypadku osób uprawnionych do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – także dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Obecnie działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych posiadają prawo do 50-procentowej ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej a także 51-procentowej ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej określonymi środkami publicznego transportu zbiorowego.

Źródło: MRPiPS  

Czw., 15 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska