Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Statut PCPR-u jest aktem prawa miejscowego – wyrok WSA

Statut PCPR-u jest aktem prawa miejscowego – wyrok WSA fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu nie podzielił zastrzeżeń Wojewody Opolskiego co do tego, że uchwała Rady Powiatu w sprawie nadania statutu powiatowemu centrum pomocy rodzinie nie ma charakteru aktu prawa miejscowego, a co za tym idzie nie powinna być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Statut PCPR reguluje zdaniem Sądu – i wbrew stanowisku Wojewody – coś więcej niż tylko sprawy regulaminowe tej jednostki. Jego treść wpływa na sytuację prawną obywatela, na jego interesy faktyczne i prawne, w tym także na wskazywaną przez organ możliwość korzystania z prawa do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności ze strony funkcjonującego w ramach struktury Centrum Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – podkreślił WSA.

Sąd zaznaczył, że adresatami przepisów ujętych w Statucie nie są wyłącznie podmioty wewnętrzne, lecz również mieszkańcy powiatu. Natomiast z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowiącego klauzulę generalną stanowienia tego rodzaju przepisów prawa miejscowego o charakterze statutowym zdaniem WSA wprost wynika, że organy powiatu mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie organizacji instytucji powiatowych – a za taką należy uznać PCPR. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd, niewątpliwie kontrolowana uchwała zawierała normy o charakterze generalnym, zewnętrznym, mającym wpływ nie tylko na sytuację prawną PCPR-u, lecz również nieograniczonej liczby podmiotów, do których adresowane były usługi świadczone przez to Centrum. Tym samym w ocenie WSA nie ma zatem – wbrew twierdzeniom Wojewody – wyłącznie charakteru wewnętrznego, ponieważ przepisy wydawane w tej sferze tworzą obowiązki prawne i przyznają uprawnienia nie tylko w stosunku do podmiotów, które organizacyjnie lub służbowo są podporządkowane organowi wydającemu dany akt.

Reasumując WSA stwierdził, że z uwagi na publiczny charakter PCPR-u i treść realizowanych przez tę jednostkę obowiązków, uchwała regulująca jego organizację w drodze przyjęcia Statutu i określenia jego treści, ma charakter aktu prawa miejscowego, o jakim mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 września 2020 r., II SA/Op 215/20

Źródło: CBOSA

Sob., 10 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel