Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2021 r. fotolia.pl

15 września br. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

W myśl powołanego aktu prawnego od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł (w roku 2020 jest to 2600 zł). Natomiast minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2021 r. ustalona została na poziomie 18,30 zł (w roku 2020 wynosi 17 zł).

Procedurę określenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2021 uregulowano w art 79 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W myśl powołanego przepisu Rada Ministrów, w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku, miała przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2021, wraz z terminem zmiany tych wysokości. Wraz z tą propozycją należało przedłożyć także informacje opisane w ust. 2 powołanego przepisu. 

Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa powyżej, miała uzgodnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz ustalić wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku 2021, w terminie 10 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji.
 
Artykuł 79 w ust. 5 przewiduje natomiast, że jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, wskazanym powyżej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2021, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września 2020 roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku 2021 wraz z terminem zmiany tych wysokości. 
 
I właśnie z uprawnienia przewidzianego w art 79 ust. 5 skorzystała Rada Ministrów wydając opisywane rozporządzenie.
Pt., 18 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka