Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – pytania i odpowiedzi na temat konkursu

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – pytania i odpowiedzi na temat konkursu fotolia.pl

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" to konkurs dedykowany organizacjom pozarządowym. Asystent będzie wspierał osoby z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach oraz życiu społecznym. Oferty w ramach konkursu można składać do 7 sierpnia 2020 roku. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kto może wystartować w konkursie?

Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzą działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia asystentów?

  • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej, długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Minimum 70% uczestników programu powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją.

Jaki jest budżet programu? Na jakie wsparcie finansowe może liczyć organizacja pozarządowa?

Na realizację programu przeznaczono z Funduszu Solidarnościowego 80 mln zł w 2020 r. i dokładnie taką samą kwotę w 2021 r.

Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 tys. zł. Organizacja pozarządowa może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta

Jakie są wymagane dokumenty ofertowe?

Oferty konkursowe należy składać na formularzu oferty realizacji zadania publicznego (załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert) wraz z:

  •        załącznikiem tj. wykazem wykonanych usług/innej formy wsparcia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert oraz
  •        informacją o planowanej kadrze.

W przypadku zamiaru realizacji programu w 2020 i 2021 r., np. od dnia 1.08.2020 r. do dnia 31.12.2021 r., należy złożyć dwa formularze oferty realizacji zadania publicznego tj. jeden dokument na realizację w roku 2020 oraz drugi dokument na realizację w roku 2021.We wzorze formularza oferty realizacji zadania publicznego pozostawiono miejsce na wpisanie roku jej realizacji.

Do kiedy można składać oferty? Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?

Organizacje pozarządowe przesyłają swoje oferty konkursowe do 7 sierpnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do 7 września 2020 r.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty można znaleźć na stronie Niepelnosprawni.gov.pl lub tutaj.

Źródło: MRPiPS

Czw., 23 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska