Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Mazowieckie. Wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Mazowieckie. Wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym fotolia.pl

W okresie od 26 czerwca do 24 lipca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów, których celem będzie integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, opierająca się przede wszystkim na usługach reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej, mająca na celu integrację społeczną oraz przygotowanie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy i w PES.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych; podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia; urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe; instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego; jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops); PES zgodnie z definicją PES; partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty zapewniające integrację społeczną i aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,
  • wsparcie w ramach ZAZ i WTZ: usługi aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ, wsparcie usług rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ,
  • tworzenie u pracodawców miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • wsparcie w ramach CIS i KIS: usługi reintegracji społecznej i zawodowej świadczone przez CIS i KIS, tworzenie miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących lub nowo powstających CIS i KIS,
  • usługi aktywnej integracji: realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.: działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego oraz jako element uzupełniający
  • oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych dla projektów OPS i PCPR wynosi 80% natomiast dla pozostałych projektów 92%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Pt., 29 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba