Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie DPS w zakresie ograniczenia skutków COVID

Wsparcie DPS w zakresie ograniczenia skutków COVID fotolia.pl

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Opolu, Toruniu i Rzeszowie ubiegają się o dofinansowanie projektów w przyspieszonym trybie wyboru w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - priorytet inwestycyjny 9iv  Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekty mają na celu ochronę życia i zdrowia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS) na terenie poszczególnych województw, poprzez podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w jednostkach.  W ramach projektów przewiduje się wsparcie DPS w organizacji  właściwej opieki nad mieszkańcami poprzez zwiększenie liczby personelu oraz poprawę warunków wynagradzania już zatrudnionych pracowników zapewniających usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy i pielęgniarek) oraz umożliwienie finansowania testów dla personelu DPS. Ponadto projekty przewidują zakup i  wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, profesjonalny sprzęt chroniący i zmniejszający ryzyko przeniesienia zakażenia na mieszkańców domów pomocy społecznej oraz pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób jej potrzebujących. Przewidziano również zapewnienie możliwości noclegu poza miejscami zamieszkania, a także utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny, zarówno dla mieszkańców DPS, jak i personelu mającego kontakt z pensjonariuszami DPS, pracującego w warunkach zagrożenia zdrowia.

Fiszki ww. projektów zostały zweryfikowane i pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą. Po zaopiniowaniu fiszek przez Komitet Monitorujący możliwe będzie sfinalizowanie etapu ich zatwierdzania i uruchomienie procesu oceny projektów. Wybór projektu w trybie nadzwyczajnym umożliwi szybkie działanie pozwalające na uruchomienie pomocy dla podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej na terenie poszczególnych województw adekwatnie do potrzeb, uprzedzając wystąpienie problemów.

Sob., 23 Mj. 2020 0 Komentarzy
Ewelina Kocemba
redaktor Ewelina Kocemba