Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Umorzenie opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Umorzenie opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej fotolia.pl

Starosta zobligowany jest do wydania decyzji ustalającej opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Organ jednak może stosownie do postanowień uchwały rady powiatu, o której mowa w art. 194 ust. 2 ustawy, umorzyć opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wyrok WSA w Gliwicach z 8 stycznia 2020 r. sygn. II SA/Gl 1241/19.

W rozpatrywanej przez sąd sprawie uchwała rady  powiatu przewidywała, że umorzenie w całości opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, mogło nastąpić w m.in. gdy zachodziło uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub egzekucja została umorzona.

Skarżący miał 34 lata, prowadził razem z matką wspólne gospodarstwo domowe, był osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wcześniej odbywał karę ograniczenia wolności. Dochodem rodziny skarżącego była emerytura jego matki. Rodzina korzysta z pomocy społecznej. Sąd wskazał, że pomimo tych okoliczności istnieje perspektywa podjęcia przez skarżącego zatrudnienia i rozpoczęcia, choćby częściowej, spłaty należności. Przemawia za tym przede wszystkim młody wiek skarżącego. Jakkolwiek odbyta przez niego kara ograniczenia wolności może nieco ograniczyć możliwości zatrudnienia, to jednak w ocenie Sądu nie sposób przyjąć, aby takie możliwości wykluczała. Z tych względów w ocenie Sądu brak było podstaw do tego, aby za uzasadnione uznać przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności.

Źródło: CBOSA

Sob., 16 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel