Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Alert społeczny: w czasie epidemii musimy być wspólnotą

Alert społeczny: w czasie epidemii musimy być wspólnotą fotolia.pl

Osoby wymagające pomocy, słabe, ubogie, bezdomne czy chore w czasie epidemii są często pozostawione same sobie. Jednocześnie sytuacja kryzysowa obnażyła problemy ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy systemu wsparcia dla organizacji samorządowych. Trzeba jednak pamiętać, że organizacje te w przypadku koronawirusa stają na pierwszej linii frontu. Autorzy Alertu społecznego zwracają uwagę, że konieczne jest tworzenie wspólnoty i wzajemne wsparcie.

Pandemia koronawirusa obnażyła wiele problemów na gruncie społecznym, przede wszystkim ukazując kryzysową sytuację w domach pomocy społecznej. U wielu pacjentów i personelu wykryto koronawirusa, co sparaliżowało działalność tych placówek. Wśród rekomendacji Autorzy Alertu zalecają przeprowadzenie diagnozy pilnych potrzeb finansowych i materialnych placówek opieki społecznej oraz NGO świadczących pomoc grupom najsłabszych i najbardziej potrzebujących wsparcia, szybkie uwolnienie dostępnych funduszy UE, które mogą być wykorzystane przez NGO na zapobieganie skutkom epidemii a także porozumienie pomiędzy samorządami a organizacjami pozarządowymi. Także liderzy społeczni i NGO powinni wykorzystać potencjał wolontariatu pracowniczego w walce z pandemią.

Należy mieć też na uwadze fakt, że epidemia z pewnością spowoduje zapaść ekonomiczną. Taka sytuacja spowoduje z kolei gwałtowny wzrost grupy osób, która będzie potrzebowała różnych form pomocy. W tym zakresie Autorzy rekomendują dla władz samorządowych:

  •        Opracowanie zasad wsparcia finansowego dla NGO podobnego do tego, jaki oferuje się firmom. Ważne są: zwolnienia w płaceniu danin publicznych tak, by NGO mogły nadal zatrudniać pracowników oraz utrzymać wykorzystywane tereny i budynki
  •        Stworzenie dostępnego systemu samopomocy: platform umożliwiających wymianę informacji, koordynację i współpracę obywateli oraz różnorodnych organizacji, instytucji i firm, działających w tej samej społeczności
  •        Uruchomienie grantów dla organizacji zajmujących się w sposób systemowy kryzysami psychologicznymi, w tym przemocą (np. Niebieska Linia, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), po to by rozszerzyć skalę działań i wsparcia dla funkcjonowania infolinii.

Niezwykle ważne jest też współdziałanie organizacji pozarządowych.

W czasie pandemii obserwujemy też bardzo rozwiniętą spontaniczną pomoc i działania oddolne. Takie postawy w społeczeństwie są bardzo budujące, jednak nie zastąpią i nie wyręczą państwa w radzeniu sobie ze skutkami pandemii zarówno teraz, jak i przez kolejne miesiące i lata.

Pozostałe rekomendacje Autorów w dziedzinie społecznej dla samorządów i organizacji pozarządowych przeczytasz w tekście Alertu Społecznego.

Z pełną treścią Alertu można zapoznać się tutaj.

Czw., 14 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Węgrzyn