Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

10 dni dodatkowego urlopu dla pracowników socjalnych

10 dni dodatkowego urlopu dla pracowników socjalnych fotolia.pl

W związku ze spadkiem liczby pracowników socjalnych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie- Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej postanowiło podjąć działania mające na celu uatrakcyjnienie zawodu pracownika socjalnego, w celu wzmocnienia kadr. Jakie konkretnie działania planuje resort?

Więcej ścieżek kształcenia

Podjęto prace zmierzające do otwarcia dodatkowej ścieżki kształcenia umożliwiającej absolwentom pokrewnych kierunków studiów na uzupełnienie posiadanej wiedzy o zagadnienia specyficzne dla obszaru kwalifikacji pracownika socjalnego.

Wprowadzenie nowych przepisów ma spowodować umożliwienie uzyskania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego osobom, które ukończyły studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia i nauki o rodzinie. Osoby te uzyskiwałyby uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez ukończenie kształcenia uzupełniającego.

Zmiana ta ma spowodować dopuszczenie większej liczby absolwentów do wykonywania zawodu regulowanego pracownika socjalnego.

Superwizja

Odnoszone sukcesy w pracy przez pracowników socjalnych wzmacniają poczucie satysfakcji, jednak częste przypadki klientów, którzy nie podejmują działań na rzecz zmiany i poprawy swojej sytuacji, powodują poczucie porażki. W takiej sytuacji pracownicy socjalni nie zawsze mogą czuć się dobrze w swoim środowisku zawodowym i doznają wypalenia zawodowego.

Zdając sobie z tego sprawę, do obowiązujących przepisów wprowadzono superwizję pracy socjalnej, z której mogą skorzystać wszyscy pracownicy socjalni. Pierwsi superwizorzy pracy socjalnej zdobyli certyfikaty w 2017 roku. Na chwilę obecną certyfikat posiada 24 osoby.

Resort kierując się potrzebą zwiększenia liczby superwizorów pracy socjalnej podjął następujące działania: modyfikacja wymagań dotyczących wykształcenia osób chcących ubiegać się o certyfikat superwizora, wprowadzenie możliwość uzyskania certyfikatu bez konieczności odbycia szkolenia dla osób posiadających doświadczenie w prowadzeniu konsultacji i poradnictwa dla pracowników socjalnych.

Niskie wynagrodzenia

Problem z jakim borykają się pracownicy socjalni jest poczucie otrzymywania niedostatecznego, nieodpowiedniego wynagrodzenia, co w poczuciu pracowników socjalnych deprecjonuje ich samych i pracę. Stosunkowo niskie wynagrodzenie powoduje  narastające braki kadrowe.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni

Wychodząc na przeciw problemowi braku chętnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego MRPiPS zaproponowało- nabycie uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych zarówno dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną jak i pracowników przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe. Ponadto wymagany okres do uzyskania przez pracownika socjalnego dodatkowego urlopu zostałby skrócony z 5 do 3 lat.

Dodatek do wynagrodzenia

Wypłacanie dotychczasowego comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia zarówno pracownikom socjalnym świadczącym pracę socjalna jak i pracownikom przeprowadzającym rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki (dotychczas ,aby uzyskać dodatek musiały być spełnione obydwa warunki).

Szybszy awans zawodowy

Pod tym punktem resort proponuje wprowadzenie obowiązku dokonywania przez bezpośredniego przełożonego raz na dwa lata pisemnej oceny okresowej pracownika socjalnego, a także obowiązku nadawania mu wyższego stopnia awansu zawodowego po dwóch następujących po sobie pozytywnych ocenach okresowych.

Niedz., 15 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek