Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc społeczna nie dla niewspółpracujących z pracownikiem socjalnym

Pomoc społeczna nie dla niewspółpracujących z pracownikiem socjalnym fotolia.pl

Celem pomocy społecznej nie jest utrzymywanie, na koszt podatników osób, czy rodzin, które nie chcą we własnym zakresie podjąć kroków, które umożliwią im wyjście z trudnej sytuacji w jakiej się znalazły. Dlatego osoby zwracające się z wnioskiem o przyznanie pomocy ze środków publicznych na zaspokojenie własnych potrzeb mają obowiązek współpracowania z pracownikiem socjalnym nałożony na mocy art. 4 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, które takiej współpracy nie podejmują muszą liczyć się z możliwością odmowy przyznania im świadczenia z pomocy społecznej. Wyrok WSA w Krakowie z 16 października 2019 r. sygn. III SA/Kr 161/19.

Sąd zwrócił uwagę, że ustawodawca rygorystycznie podchodzi do kwestii współpracy osoby ubiegającej się o takie świadczenie z organem pomocy społecznej. Uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu, czy to poprzez odmowę jego przeprowadzenia, czy odmowę odpowiedzi na poszczególne pytania pracownika socjalnego, względnie niewywiązywanie się z uzasadnionych żądań złożenia stosownych dokumentów, może zostać uznane za brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym, co z kolei stanowi wyrażoną w art. 11 ust. 2 ustawy przesłankę do wydania decyzji odmawiającej przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Sąd wskazał, ze możliwość tę należy rozpatrywać indywidualnie w każdym przypadku. Odnosząc się do stanu faktycznego w rozpatrywanej sprawie, wskazał, że analiza akt postępowania daje podstawę do stwierdzenia, że skarżąca prezentuje tylko postawę roszczeniową, jest wrogo nastawiona i uniemożliwia organowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Skarżąca uniemożliwiała przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Pracownicy socjalni nie zostali wpuszczeni do mieszkania skarżącej. Jak wynikało z notatki służbowej "Na kolejne prośby wpuszczenia do mieszkania odpowiadała, że jest chora i leży w łóżku. Nie odpowiadała na prośby umówienia innego terminu wizyty w miejscu zamieszkania." Wezwanie skarżącej do osobistego kontaktu z pracownikiem socjalnym, wysłane pozostało natomiast bez odpowiedzi - po powtórnym awizowaniu, nie zostało przez skarżącą podjęte.

Źródło: CBOSA

Niedz., 17 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel