Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ubiegający się o pomoc społeczną musi współpracować z organem

Ubiegający się o pomoc społeczną musi współpracować z organem fotolia.pl

Żeby otrzymać pomoc społeczną, należy w tym kierunku powziąć pewne wysiłki. Zaś pierwszym wysiłkiem, jaki powinien uczynić ubiegający się o pomoc społeczną, jest udzielenie organowi pomocy w ustaleniu sytuacji faktycznej - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, sygn. II SA/Gl 319/19.

W niniejszej sprawie w związku z koniecznością ponownego rozpatrzenia wniosku o pomoc, do strony wysłano czterokrotnie zawiadomienia o terminie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W związku z wnioskiem strony o pomoc w formie zasiłku okresowego, został wyznaczony termin wywiadu środowiskowego. W wyznaczonym terminie pracownicy socjalni MOPS nie zastali strony w miejscu zamieszkania. Ponownie wyznaczono termin przeprowadzenia przedmiotowego wywiadu środowiskowego na dzień. Pracownicy socjalni w wyznaczonym dniu również nie zastali strony w domu. Następnie wyznaczono kolejne dwa terminy. W wyznaczonych terminach skarżącego nie zastano w domu. Nie skontaktował się on z pracownikiem socjalnym w celu ustalenia innego terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

W związku z brakiem możliwości ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej, osobistej i zdrowotnej, a także przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wynikających z braku współpracy strony z pracownikiem socjalnym, organ I instancji decyzją postanowił o odmowie przyznania stronie wnioskowanego zasiłku. Następnie sprawa trafiła do WSA.

Sąd wskazał, ze niniejsza skarga nie zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu sąd wyjaśnił, iż ustawodawca w art. 107 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej  nałożył na organy rozpoznające wniosek o przyznanie pomocy obowiązek przeprowadzenia z wnioskodawcą, ubiegającym się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej, wywiadu środowiskowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizację, stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń z pomocy społecznej.

Bezsporna jest przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania strony tj. nieobecność strony w miejscu zamieszkania w dniach wskazanych w zawiadomieniach  oraz brak aktywności skarżącego w dążeniu do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Nie jest również sporne, że skarżący odbierał zawiadomienia o terminach wywiadu środowiskowego już po terminach wyznaczonego wywiadu. Motywy takiego zachowania skarżący wyjaśnił już w trakcie rozprawy oświadczając, że w jego ocenie pracownik socjalny nie może wejść do mieszkania i sprawdzać warunków jego życia. Natomiast opóźnienie w odbieraniu korespondencji tłumaczył jej dużą ilością.

Z powyższego wynika, że na stronie ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej spoczywa obowiązek umożliwienia organowi dokonania ustaleń faktycznych mających zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Zatem żeby otrzymać pomoc społeczną, należy w tym kierunku powziąć pewne wysiłki. Zaś pierwszym wysiłkiem, jaki powinien uczynić ubiegający się o pomoc społeczną jest udzielenie organowi pomocy w ustaleniu sytuacji faktycznej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2091 r., sygn. II SA/Gl 391/19.

Źródło: CBOSA

Pt., 2 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek