Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warsztaty Terapii Zajęciowej a zwrot dotacji

Warsztaty Terapii Zajęciowej a zwrot dotacji fotolia.pl

Brak wskazania do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności uniemożliwia osobie niepełnosprawnej uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej. Posiadanie wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej jest przesłanką do przyjęcia danej osoby w poczet uczestników warsztatu terapii zajęciowej oraz posiadania statusu uczestnika przez cały czas tej terapii. Jeżeli zatem dana osoba utraci taki status bądź w danej dacie wygaśnie to prawo, to nie budzi wątpliwości, że podmiot realizujący terapię nie może korzystać z dofinansowania na tę osobę- tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, sygn. I SA/Bd 660/18.

Sprawa zawisła w następującym stanie faktycznym: decyzją starosta określił fundacji wysokość kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu, jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z odsetkami. Uzasadniając stanowisko organ wskazał na brak podstaw prawnych do finansowania ze wskazanych środków uczestnictwa w WTZ dwóch osób, z których jedna nie posiadała w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej, a druga nie legitymowała się w ogóle orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Od decyzji tej odwołała się fundacja wskazując, że w jej ocenie nie wystąpiły podstawy do uznania, iż dotacje przekazane na WTZ zostały wykorzystane niezgodnie z prawem. Podniosła, że obie osoby są osobami niepełnosprawnymi, a w WTZ udzielono im świadczeń w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Sąd nie podzielił zdania skarżącej fundacji i uznał jej skargę za bezzasadną. Wskazał, że zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt. 1 i ust. 5 i 6  6 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. I SA/Bd 660/18.

Źródło: CBOSA

Sob., 22 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek