Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uznaniowość a obligatoryjność przyznania usług opiekuńczych

Uznaniowość a obligatoryjność przyznania usług opiekuńczych fotolia.pl

Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że usługi te muszą być przyznane w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek. Jednak określenie zakresu, okresu i miejsca świadczenia usług ma charakter uznaniowy- tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. II SA/Go 444/18.

W niniejszej sprawie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej decyzją przyznał, matce na syna, świadczenie z pomocy społecznej  w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 8 godzin miesięcznie, po 2 godziny tygodniowo.

Matka odwołała się od tej decyzji wskazując, ze OPS przyznał specjalistyczne usługi opiekuńcze jedynie w zakresie rehabilitacji fizycznej. Tymczasem postępowanie administracyjne miało dotyczyć przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii (rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii SI i pedagoga).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje- skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z treścią art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Niewątpliwie w postępowaniu o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych istotne znaczenia ma zlecenie specjalistycznych usług opiekuńczych, wystawione przez lekarza specjalistę. W niniejszej sprawie lekarz psychiatra zlecił dziecku następujące zajęcia: rehabilitacja ruchowa w wymiarze 5 godzin w tygodniu, zajęcia z logopedą w wymiarze 2 godziny/ tydzień, terapie integracji sensorycznej 2 godziny/ tydzień oraz zajęcia z psychologiem 2 godziny/ tydzień.

W tym miejscu Sąd wskazał na subsydiarny charakter pomocy społecznej. Świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi mogą być udzielone dopiero wówczas, gdy nie zostały zaspokojone w ramach wsparcia przewidzianego w ustawie prawo oświatowe.

Wobec powyższego nie bez znaczenia jest, ze dziecko skarżącej korzysta z pobytu w przedszkolu, gdzie posiada dostęp do zajęć tego rodzaju. Z informacji placówki przedszkolnej wynika, że syn skarżącej objęty jest następującymi zajęciami: logopedia 1 godz./tydzień, terapia integracji sensorycznej 0,5 godz./tydzień, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 0,5 godz./tydzień, hipoterapia 0,5 godz./tydzień, zajęcia z psychologiem 0,5 godz./tydzień oraz wczesne wspomaganie rozwoju 2 godz./tydzień.

Z materiału dowodowego wynika, ze skarżąca nie ubiegała się o wsparcie w placówkach służby zdrowia, które oferują usługi w zakresie rehabilitacji, ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej. Jedynym wyjątkiem było korzystanie z masaży wodnych. Skarżąca zrezygnowała również z części zabiegów, gdyż uważa, że terapeuci wykonują je nieprawidłowo.

Nie ulega zatem wątpliwości, że syn skrzącej korzysta ze świadczeń w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach wsparcia przewidzianego  w systemie oświaty i ustawie ochronie zdrowia.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 sierpnia 2018 r., sygn. II SA/Go 444/18.

Źródło: CBOSA

Sob., 15 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek